[powrót] [powrót do "Konkursy szkolne"]

Z okazji Dni Patrona Szkoły klasy czwarte wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy list do Królowej Jadwigi. Listy oceniane były według następujących kryteriów:

treść,
styl i forma wypowiedzi,
kompozycja i estetyka pracy,
ortografia i interpunkcja.

Komisja w składzie: Bartosz Kołodziejczyk, Jakub Kwiatkowski, Magdalena Laskowska, Anna Socha (przewodnicząca), Magdalena Stępień i Paweł Syta (uczniowie klas VIII) – wyróżniła następujące prace:

Anny Duszyńskiej (kl. IV a),
Kamila Klebaniuka (kl. IV a),
Weroniki Świniarskiej( kl. IV a),
Jakuba Kozaka (kl. IV d),
Magdaleny Szewczyk (kl. IV e),
Katarzyny Nowosad (kl. IV e), przyznając im I miejsce

oraz prace Agnieszki Śmietanka (kl. IV d), Bogumiły Warda (kl. IV a), Joanny Podgórskiej (kl. IV c) , przyznając im II miejsce.