[powrót] [powrót do "Konkursy szkolne"]

Uczniowie klas IV mogli wystartowaæ w konkursie matematycznym. Najlepszymi uczniami z tego przedmiotu s±:

Micha³ Mucha klasa IV a
Kamil Klebaniuk klasa IV a
Weronika ¦winiarska klasa IV a
Magdalena Szewczyk klasa IV e