[powrót]     [ więcej na ten temat ...>> ]

    Wrzesień 1999r. przyniósł duże zmiany w działalności koła teatralnego. Poprzedni zespół aktorski uległ rozpadowi z powodu ukończenia przez dzieci szkoły podstawowej. W bieżącym roku szkolnym z klasy III "e" utworzono klasę teatralno-dziennikarską. Część dzieci z tejże klasy tworzy nowy zespół teatru ECHO. Grupa teatralna liczy 12 dziewczynek i 3 chłopców. Po raz pierwszy w historii koła znalazły się 9-latki. Zajęcia teatralne prowadzi nadal p. Monika Adamczyk i odbywają się one w poniedziałki w godz. 1120- 1320.

    17 lutego 2000r. teatr ECHO wystawił na szkolnej scenie sztukę pt. "Brzechwa dzieciom". Młodzi aktorzy recytowali wiersze Jana Brzechwy, przeplatając je śpiewem i tańcem. Na spektakl została zaproszona dyrekcja szkoły i dzieci z klas I-III.

    W sztuce udział wzięli uczniowie klasy III "e":

Michał Ratyna Magdalena Krawczyk
Paulina Konopska Karolina Krawczyk
Anna Skwarek Dagmara Pawelec
Marcelina Wójtowicz Weronika Osek
Adam Madej Magdalena Górecka
Magdalena Siatecka Paweł Sikora
Aleksandra Skrzypek Beata Klimek

Scenografia: p. Marianna Szerement

Scenariusz i reżyseria: p. Monika Adamczyk

Występowi teatru ECHO towarzyszyła zgaduj-zgadula. Pytania dotyczyły treści recytowanych utworów i życia poety. Quiz wywołał wiele radości wśród dzieci, które bardzo chętnie zgłaszały się do odpowiedzi. Zostały one nagrodzone drobnymi upominkami. Zgaduj-zgadulę prowadziły uczennice klasy V "c" Basia Górna i Karina Księżniak.