[powrót]

    Szkolne Koło PCK swą działalność rozpoczęło od zebrania organizacyjnego, na którym sporządzono listę członków, powołano nowy zarząd oraz ustalono plan pracy na rok 1999/2000. Na zebraniu dokonano podziału zadań oraz wytypowano osoby odpowiedzialne za ich realizację.

W bieżącym roku szkolnym główne zadania koła PCK to doprowadzenie do wzrostu świadomości młodzieży co do zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i chorób oraz niesienie pomocy wszystkim potrzebującym ludziom z naszego otoczenia.

Oświatę zdrowotną popularyzowano głównie w postaci gazetek zamieszczanych na tablicy PCK:

październik - miesiąc walki z rakiem.
listopad - "AIDS - problem ogólnoświatowy".
grudzień - życzenia świąteczne.
styczeń - jak ustrzec się przed grypą.

Ponadto młodzież przystąpiła do akcji zaproponowanej przez Miejski Zarząd PCK. W listopadzie sprzedawano kalendarzyki na rok 2000. Kwotę 50 zł. wpłacono na rzecz Fundacji "'Serce-na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom". W kalendarzykach znalazły się zasady udzielania pierwszej pomocy i posłużą one do przygotowania się do konkursu na ten właśnie temat.

Członkowie koła PCK wzięli udział w akcji organizowanej przez Radio Lublin "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Zbierano żywność, zabawki i inne trwałe artykuły, które 20 grudnia przewieziono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.