[powrót]

W kwietniu odbył się I i II etap konkursu recytatorskiego dla klas pierwszych. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poezją Jana Brzechwy. W pierwszym etapie brali udział wszyscy uczniowie klas I. Każdy wybrał sobie jeden utwór J. Brzechwy i zaprezentował go prze swoją klasą. Pięciu najlepszych recytatorów przystąpiło do II etapu - międzyklasowego. Jury w składzie: p. T. Zawiślak i p. J. Mizura oceniało opanowanie pamięciowe wiersza, intonację, rytm, tempo, dykcję, mimikę, gestykulację, znaki przestankowe przyznając punktację w skali 1-5.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce II miejsce III miejsce
Marta Górska kl. I "a" Łukasz Rzepecki kl. I "a" Weronika Tarka kl. I "a"
Ewa Hatała kl. I "b" Natalia Rakowska kl. I "b" Bożena Wrotkowska kl. I "b"
Magda Karska kl. I "f" Karol Sokołowski kl. I "d" Amanda Piątkowska kl. I "d"
Barbara Paszkiewicz kl. I "e" Kuba Kotyński kl. I "e"
Przemysław Dudek kl. I "f" Marcin Romanek kl. I "c"
Justyna Kapitan kl. I "c"
Paulina Sułek kl. I "d"

Uczniowie, którzy zajęli I miejsca wzięli udział w XXXIII Konkursie Recytatorskim w MDK.