Wyjątki z kroniki szkolnej
rocznik 1998/99

Spis treści

Rozpoczęcie roku szkolnego 1998/99
Loteria fantowa
Sprzątanie świata
Biegi przełajowe
Biegi sztafetowe
Pasowanie na ucznia
Zdrowe ząbki
Kartki świąteczne
Andrzejki
Zawody LTL
Z działalności PCK
Z działalności Samorządu Uczniowskiego
Bal w świetlicy
Dzień Dziecka 
Teatr "ECHO"
Dzień Niepodległości
Dni Morza
Dzień Ziemi
Konstytucja 3 Maja 
Raport z Małej Ojczyzny
Pomoc dla Kosowa
Bal klas ósmych
Zakończenie roku szk.1998/99

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1998/99  

Dnia 1 września 1998r. rozpoczął się rok szkolny. W 35 oddziałach będzie uczyć się 1015 uczniów, w tym 490 chłopców i 525 dziewcząt. Klasy II - VIII spotkały się na boisku szkolnym o godz. 9.00. Po przemówieniu p. dyrektora mgr Jerzego Piskora uczniowie udali się wraz ze swoimi wychowawcami do wyznaczonych sal. Ze szczególną radością powitanych zostało 104 uczniów klas pierwszych (46 dziewczynek i 59 chłopców). Spotkali się o godzinie 10.00 z dyrekcją szkoły oraz ze swymi wychowawcami:

Klasa 1a - p. Teresa Zawiślak
Klasa 1b - p. Janina Mizura
Klasa 1c - p. Marta Koproń
Klasa 1d - p. Grażyna Wójcik

początek

 

Loteria fantowa

Sekcja Przyrodnicza działająca przy Samorządzie Uczniowskim przygotowała loterię fantową, która odbyła się 11.09.1998r. Celem loterii było zebranie funduszy przeznaczonych na opiekę nad zwierzętami w szkolnej pracowni biologicznej. Przygotowano 100 losów, z tego co 4 wygrywał. Cena losu - 1,50 zł. Nagrodami były przybory szkolne: plecak (główna wygrana), pióra kulkowe, zestawy przyborów kreślarskich, piórniki, zakreślacze, markery, gumki do ścierania, temperówki itp. Przygotowaniem losów i ich rozprowadzeniem zajęli się uczniowie klasy VI "c" pod kierunkiem opiekunki Sekcji Przyrodniczej p. J. Sadowskiej.

początek

 

Sprzątanie świata

W dniu 18.09.1998r. uczniowie naszej szkoły już po raz piąty wzięli udział w akcji "Sprzątanie świata". Przez kilka godzin 450 uczniów z klas młodszych i starszych sprzątało tereny boiska szkolnego i najbliższe sąsiedztwo szkoły (ulice: Legionowa, Popiełuszki, Puławska, Zuchów). Odpady były segregowane i zbierane do worków w trzech kolorach:
Żółtym - tworzywa sztuczne
Czerwonym - odpady metalowe
Niebieskim - inne odpady komunalne

Uczniowie zebrali 100 worków śmieci.

początek

 

 

Biegi przełajowe

1 października 1998 r. odbyły się Mistrzostwa Lublina w Biegach Przełajowych. Klasy VI rozegrały bieg indywidualny na dystansie 1000 m. W każdym biegu startowało 200 uczestników. W kategorii dziewcząt V - te miejsce zajęła Karolina Krasucka z kl.VI"a", a w kategorii chłopców VI - te miejsce zajął Piotr Kuśmierz z kl. VI "d".

 początek

 

 

 

 

Biegi sztafetowe

2 października 1998 r. rozegrano Biegi Sztafetowe 10 x 1000 m. Startowali uczniowie klas VII i VIII. Dziewczęta zajęły IV miejsce, a chłopcy -X. Skład zespołu dziewcząt:

Opiekunami zawodników byli p. Aneta Kowalczyk i p. Jerzy Hiller.

początek

 

 

Pasowanie na ucznia

Dnia 2 października do grona uczniów naszej szkoły zostali oficjalnie przyjęci uczniowie klas pierwszych. O godz. 17.00 odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. W ładnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie poszczególnych klas pierwszych wraz ze swymi wychowawcami:
Klasa I "a" z p. T. Zawiślak
Klasa I "b" z p. J. Mizurą
Klasa I "c" z p. M. Koproń
Klasa I "d" z p. G. Wójcik

Nie zabrakło również rodziców, zaproszonych gości, nauczycieli i przedstawicieli klas. Po przemówieniu dyrektora szkoły mgr J. Piskora uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły wypowiadając głośno słowa:

"Przyrzekam być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom".

Następnie przedstawiciele klas odcisnęli kciuk pod złożonym aktem przyrzeczenia. Potem nastąpił najważniejszy moment - pasowanie na ucznia. Na środek wychodzili wyczytywani kolejno przez wychowawców uczniowie. Dyrektor szkoły p. J. Piskor uderzeniem pióra w ramię pasował na ucznia. Pani dyrektor J. Kustra wręczała dyplomy, a wychowawcy - legitymacje szkolne. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Brali w niej udział uczniowie klas pierwszych recytując wiersze i śpiewając piosenkę. Wystąpiły też uczennice z klas III "c" i "d". Chór szkolny składający się z uczniów kl. IV "c" uświetnił całość swoimi piosenkami. Osobą odpowiedzialną za całość uroczystości była p. E. Kobzak. Chór przygotowała p. R. Sieńko - Kreft. Dekoracje wykonała p. M. Szerement, a nad nagłośnieniem czuwał p. L. Miciuk. Po uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie przeszli do swoich sal. Tam czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

początek

 

 

Zdrowe ząbki

Panie zatrudnione w gabinecie stomatologicznym promują wśród uczniów dbanie o higienę jamy ustnej. W tym celu w dniach 28-29.10.1998r. odbyły się spotkania z uczniami klas II i III. Zostały wyświetlone dwa filmy:
"Przygody Gwiazdeczek w kosmosie"
"Niezwykła wycieczka".
Dzieci zostały poinstruowane jak należy dbać o swoje ząbki, jak często je myć oraz jak to robić w sposób prawidłowy. Od firmy COLGATE dostały szczoteczki i pastę do zębów.

początek

 

 

 

Kartki świąteczne

Sekcja Przyrodnicza działająca przy Samorządzie Uczniowskim przygotowała kartki świąteczne, które sprzedawano od 20 listopada. Cena pięknej kartki wykonanej przez uczniów wynosiła 1,50 zł. Cały dochód ze sprzedaży kart został przeznaczony na potrzeby zwierząt z pracowni biologicznej. Opiekunką Sekcji Przyrody jest p. Joanna Sadowska.

początek

 

 

 

Andrzejki

W dniach 25,26,27 listopada 1998 r. w naszej szkole odbyły się zabawy andrzejkowe. Jako pierwsi rozpoczęli uczniowie klas IV i V, którzy bawili się w środę. W czwartek odbyły się tańce i wróżby dla najmłodszych dzieci z klas I-III, a w piątek dla klas VI, VII i VIII. Klasy młodsze bawiły się na sali gimnastycznej przy muzyce zespołu, w którym gra p. Tomasz Misztal. Oprócz tańców odbyło się wiele konkursów i wróżb. Ponadto każda klasa miała w przydzielonych salach słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dla klas starszych odbyła się dyskoteka prowadzona przez DJ -a z zaprzyjaźnionego ze szkołą RADIA PULS. Drużyna harcerska "GROTA" zorganizowała salon wróżb, gdzie można było dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości. Klasy starsze, przed wejściem na dyskotekę wrzucały do puszki dobrowolną kwotę, którą Samorząd Szkolny przeznaczył na akcję "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". Ponadto w czasie trwania zabawy opiekunka szkolnego koła PCK p. Wioletta Ciechomska zbierała do puszki datki dla Szpitala Onkologicznego w Lublinie.

początek

 

 

 

Zawody LTL

Dnia 12 grudnia 1998 r. Lubelskie Towarzystwo Lekkoatletyczne zorganizowało kolejne zawody dla młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. W imprezie, która odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych rywalizowało ponad 200 młodych lekkoatletów (rekordowa frekwencja). Rozegrano trzy konkurencje - biegi na 60 i 500 metrów oraz skok w dal. Naszą szkołę reprezentowała 12 - osobowa grupa. W poszczególnych konkurencjach czołowe miejsca zajęli:

Dziewczęta Chłopcy
skok w dal I m. Anna Gaszyńska (4,45 m)
IV m. Kasia Myśliwiecka
II m. Jacek Kocot (5,39 m)
VI m. Tomek Przyjałkowski (4,86 m)
60 metrów VI m. Małgosia Karkuszewska
500 metrów IV m. Małgosia Gaszyńska
VI m. Kasia Zalewska

początek

 

Z działalności PCK

Szkolne koło PCK działające pod opieką p. Wioletty Ciechomskiej zrzesza 15 członków, w tym 10 dziewcząt i 5 chłopców. Dzieci biorą aktywny udział w wielu akcjach, których celem jest pomoc potrzebującym.

Formy pracy koła PCK:

początek

Z działalności Samorządu Szkolnego

W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szk. 1998/99 wchodzą:
Marcelina Paruch kl. VIII "b"      - przewodnicząca
Elżbieta Czajkowska kl. VIII "b" - z-ca przewodniczącego
Maja Banach kl. VIII "b"             - Rzecznik Praw i Obowiązków Ucznia
Katarzyna Skomra kl. VIII "b"     - protokolant zebrań SU

Samorząd aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Jest organizatorem i współtwórcą wielu akcji, które miały miejsce w I semestrze:

Opiekunką SU jest p. Małgorzata Gałczyńska.

początek

 

Bal karnawałowy w świetlicy

W dniu 14 stycznia 1999r. w świetlicy odbył się bal karnawałowy. Wszystkie dzieci wspaniale bawiły się przy muzyce, brały udział w wielu konkursach oraz w inscenizacji. Oczywiście każdy kto chciał mógł przebrać się w dowolny strój. Panie wychowawczynie ze świetlicy przygotowały coś smacznego do jedzenia i picia.

początek

 

 

 

 

 

 Raport z Małej Ojczyzny

 W październiku 1998r. samorząd Szkolny wziął udział w akcji "Raport z Małej Ojczyzny" ogłoszonej przez Akademię Młodzieżową działającą przy Fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo".
Akcja ta miała na celu edukację społeczną i naukę odpowiedzialności za własne miejsce zamieszkania. Uczniowie w niej uczestniczący zbierali informacje o zniszczonych, zdewastowanych miejscach na terenach objętych badaniem.
Efekty ich pracy ukazały się w publikacji pt. "Raport z Małej Ojczyzny".
W akcji uczestniczyło 26 szkół i instytucji z Lublina, Bełżyc, Wąwolnicy i Łęcznej. Cały obszar, na którym przeprowadzono Raport został podzielony na 13 rejonów (w tym 10 w Lublinie). Wyniki obserwacji uczniowie przedstawiali w opracowanym przez Fundację protokole, w którym znalazły się następujące informacje: dokładna lokalizacja obiektu , szczegółowy opis skutków chuligańskich zachowań oraz dane o właścicielu lub zarządcy.
Uczniowie z naszej szkoły: Piotr Jakubczyk, Tomasz Wałecki, Łukasz Wiącek (kl. VI "b") znaleźli i opisali 6 obiektów w okolicach ulic: Zuchów, Puławskiej, Legionowej i Szarych Szeregów. Uczniowie z klasy VIII "c": Jakub Kowalczyk, Michał Oleksiński, Joanna Wołyńska i Magda Kazimierczak zajęli się rejonem ulic: Spadowej i
al. Sikorskiego.
Nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Fundacji za włączenie się do akcji. Nad jej przebiegiem czuwała opiekunka Samorządu Szkolnego p. Małgorzata Gałczyńska.

początek

Dzień Dziecka

W tym roku Międzynarodowy Dzień Dziecka upłynął pod znakiem sportowej rywalizacji. 1 czerwca uczniowie wszystkich klas spotkali się na szkolnym boisku, gdzie o godzinie 900 uroczyście rozpoczął się Dzień Sportu.

Rozgrywki sportowe dla klas młodszych przebiegały według poniższego harmonogramu:

Klasy starsze spotkały się w następujących konkurencjach:

Całą imprezę przygotowali i sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego.
Dzięki nagłośnieniu na boisku szkolnym rozbrzmiewała muzyka, a p. Tomasz Misztal relacjonował na bieżąco stan w poszczególnych konkurencjach oraz bawił wszystkich zgromadzonych dowcipnymi uwagami. Można było także zaśpiewać do mikrofonu ulubioną piosenkę.
Wszystkie zgromadzone dzieci dostały słodycze ufundowane przez Komitet Rodzicielski. Dla poszczególnych klas przygotowane zostały pamiątkowe dyplomy.

początek

Teatr "ECHO"

Dnia 16 marca 1999r. koło teatralne “Echo” wzięło udział w V Kiermaszu Teatrów Szkolnych organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 34 w Lublinie.
Zespół teatralny zaprezentował parodię “Kopciuszka” wg tekstu Marii Jaworskiej i scenariusza Bożeny Kuśmierz.

Teatr “Echo” został nagrodzony przez młodzieżowe jury!

Obsada sztuki:

Karolina Drozd                                                          - Kopciuszek 
Iwona Pawelec                                                          - matka chrzestna 
Patrycja Bogusz                                          
              - macocha 
Kasia Wach, Diana Sokołowska                                 - córki macochy 
Magda Styrnik, Martyna Drączkowska, Ania Skórska   - panny na balu 
Piotr Kuśmierz                                                          - król Rocka 
Karol Wawryszuk                                                      - disc jockey 
Aneta Ptak                                                               - narrator 
Bartek Zachara (gościnnie)                                        - zmiana dekoracji

Elementy dekoracji - p. Anna Rozwadowska
Muzyka - p. Renata Sieńko-Kreft
Opiekun grupy - p. Monika Adamczyk

początek

Dzień Niepodległości

Dnia 10 listopada 1998r. odbył się spektakl muzyczno - poetycki z okazji 80-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaprezentowany przez uczniów naszej szkoły. Scenariusz przedstawienia obejmował ostatnie lata walki o wyzwolenie (lata 1914-1918).
Wykorzystano wiersze J. Żuławskiego, A. Oppmana, B. Ostrowskiej, A. Asnyka, fragmenty przemówień Józefa Piłsudskiego z lat 1914-18 oraz pieśni patriotyczne takie jak: “Piechota”, “Pierwsza Brygada”, “O mój rozmarynie”, “Wojenko, wojenko”, ”Pieśń o wodzu miłym” i “Rota” - zaśpiewana na zakończenie spektaklu razem z widownią.
Nastrojowy klimat przedstawienia uzyskano dzięki pięknej poezji recytowanej na tle cichej, odpowiednio dobranej muzyki, zaciemniając okna orz zapalając świece w kształcie krzyża. Palące się lampki były hołdem złożonym przez młodzież dla wszystkich, którzy przelali krew w walce z zaborcą.
Spektakl był ciepło odebrany przez publiczność, zarówno przez młodszych jak i starszych.

W przedstawieniu udział wzięli:

oraz chór szkolny składający się z dziewcząt z klas VII i VIII.

Oprawa muzyczna - Tomasz Misztal
Scenografia - Marianna Szerement
Scenariusz i reżyseria - Monika Adamczyk i Urszula Mitrus

początek

Dni Morza

13 kwietnia 1999r. po raz pierwszy zorganizowano w naszej szkole Dni Morza. Ich celem było pobudzenie świadomości - Polska, kraj morski, zapoznanie dzieci z kulturą marynistyczną i uaktywnienie artystycznej działalności młodzieży.
Całej imprezie towarzyszyły:

Ukoronowaniem Dni Morza był występ zespołu SHANTYMEN. Wszyscy uczniowie mieli okazję wysłuchać wspaniałego szantowego koncertu, na który złożyły się opowieści o podróżach na dawnych żaglowcach, życiu i pracy marynarzy. Całość została okraszona morskimi pieśniami pracy i pieśniami kubryku - czasu wolnego oraz współczesnymi piosenkami żeglarskimi.
Zasłuchana w te klimaty młodzież pod koniec koncertu wspólnie odśpiewała gromko szantę “Rio Grande”. Zwycięzcy konkursów otrzymali wspaniałe nagrody: materace, koła pływackie, czepki, okulary, deski do nauki pływania itp.
Zespół SHANTYMEN na długo pozostanie w pamięci uczniów naszej szkoły, a na jego kolejne koncerty czekamy z niecierpliwością. Cała prawdę i tylko prawdę wyraził autor jednej z szant pisząc: “...nie zaśpiewa nikt jak SHANTYMEN”!

początek

Dzień Ziemi

Z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia zorganizowano wystawę skał i minerałów. Wystawcami byli uczniowie z naszej szkoły z klas IV, V, VI, VII. Obejrzeć można było piękne okazy muszli, skamieniałości (np. trylobity, amonity, odciski roślin) i minerałów z różnych części świata. Dużą atrakcją były produkty wybuchów wulkanów - tzw. bomby wulkaniczne.
Wystawa czynna była w godzinach 1000-1600 i cieszyła się wielkim zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców.
Wystawę zorganizowała nauczycielka geografii p. Małgorzata Jarosz.
Z tej samej okazji 30 kwietnia uczniowie z klas VI wzięli udział w porządkowaniu terenów wokół Zalewu Zemborzyckiego. Akcję zorganizowała Liga Ochrony Przyrody wraz ze Strażą Leśną. Zebrano wiele worków śmieci. Po akcji organizatorzy zaprosili dzieci na ognisko i kiełbaski.
Nad Zalew przyjechali reporterzy Radia RMF FM. Rozmawiali z uczniami na tematy związane z ekologią. Dzieci chętnie wypowiadały swoje sądy, krytykowały tych, którzy nie dbają o środowisko.
Uczniami opiekowały się panie: Joanna Sadowska i Małgorzata Jarosz.

początek

 

Konstytucja 3 Maja

5 maja 1999r. odbyła się uroczysta akademia z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas I - VII obejrzeli inscenizację przygotowaną przez uczniów klasy VI “d” i VI “e”. Przedstawiono krótki rys historyczny, deklamowano patriotyczne wiersze. Chór szkolny odśpiewał kilka pieśni. Uczniowie przygotowali też krótką scenkę obrazującą życie i nastroje panujące w Warszawie w momencie uchwalania Konstytucji. Aktorzy bardzo dobrze odegrali swoje role, a historyczne stroje dodatkowo uatrakcyjniły cały występ.
            Wszystkim dzieciom bardzo podobała się akademia. Na koniec głośno oklaskiwano wszystkich, którzy wzięli w niej udział. Nad przygotowaniem całej uroczystości pracowały panie historyczki: Barbara Siejko i Joanna Zięba, oprawą plastyczną zajęła się p. Marianna Szerement, a chór szkolny poprowadził p. Tomasz Misztal.

początek

 

 

 

Pomoc dla Kosowa

Uczniowie naszej szkoły nie są obojętni na krzywdy innych ludzi. Aby pomóc uchodźcom z ogarniętego wojną Kosowa Samorząd Szkolny pod kierunkiem p. Małgorzaty Gałczyńskiej i współpracy p. Joanny Zięby i p. Barbary Siejko zorganizował 23 kwietnia 1999r. dyskotekę charytatywną. Bilety-cegiełki w cenie 4 zł. rozprowadzane były na terenie szkoły na kilka dni przed dyskoteką oraz bezpośrednio przed jej rozpoczęciem. Oprawę muzyczną zapewniło Radio Puls.
Zebrano kwotę 1000zł, którą przekazano Caritasowi.

początek

 

 

 

 

Bal klas ósmych

Uczniowie klas ósmych postanowili uczcić zakończenie nauki w szkole podstawowej na balu, który odbył się 16 stycznia 1999r. Uroczystość rozpoczęła się od poloneza, którego poprowadziła Anna Kuflewska i Tomasz Jaremek (oboje z klasy VIII "d"). Wszyscy uczniowie prezentowali się bardzo elegancko. Rodzice zadbali o smaczny poczęstunek, a DJ z radia PULS o dobrą muzykę. Na bal została zaproszona także dyrekcja szkoły i nauczyciele. Wszyscy bawili się znakomicie! Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora tańce i zabawa trwały do północy.

początek

 

 

 

 

 

Zakończenie roku szk. 1998/99

25 czerwca 1999r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na sali gimnastycznej o godz. 900 spotkali się uczniowie z klas IV, V i VII. Wysłuchali przemówienia p. dyrektora Jerzego Piskora, który podsumował mijający rok szkolny. Nauczyciele organizujący konkursy przedmiotowe wręczyli laureatom nagrody. Także najlepsi sportowcy otrzymali pamiątkowe książki z rąk nauczycieli wychowania fizycznego.
Następnie uczniowie przygotowani przez p. E. Przepiórkowską recytowali wiersze o tematyce szkolnej i wakacyjnej. Chór prowadzony przez p. R. Sieńko-Kreft zaśpiewał kilka piosenek.
Po części artystycznej uczniowie udali się wraz z wychowawcami do wyznaczonych sal, aby odebrać świadectwa.
O godzinie 1000 na sali gimnastycznej zebrały się dzieci z klas I -III. One także wysłuchały tego, co mówili dyrektorzy szkoły oraz obejrzały część artystyczną. Od swoich wychowawców otrzymały świadectwa z promocją do następnej klasy.
Od następnego dnia zaczynają się upragnione wakacje! 

 

Początek strony   |  Strona główna SP 21   |  Powrót