Konkurs biologiczny

31 maja 1999r. o godz. 10.55 rozpoczął się konkurs biologiczny dla klas V o tematyce "Ochrona fauny i flory w Polsce". Miał on formę testu składającego się z 18 zadań otwartych i zamkniętych, za rozwiązanie których można było otrzymać w sumie 22 punkty.

W konkursie udział wzięli:

 Justyna Cioch kl. V "b" - 16 pkt.
 Tomasz Zarzeczny kl. V "a" - 14 pkt.
 Paweł Talarowski kl. V "a" - 14 pkt.
 Karolina Banach kl. V "b" - 13 pkt.
 Karolina Augustynowicz kl. V "a" - 9 pkt.
 Martyna Drączkowska kl. V "b" - 8 pkt.
 Joanna Sawicka kl. V "b" - 5 pkt.

Konkurs przeprowadziła mgr Małgorzata Gałczyńska - nauczyciel biologii