Konkurs geograficzny

W dniu 7 maja 1999r. odbył się konkurs geograficzny dla klas IV. Przystąpiło do niego 21 osób. Przez 60 minut uczniowie wykazywali się znajomością cech wybranych krajobrazów Polski i umiejętnością czytania mapy. Rozwiązując zadania uczniowie opisywali za pomocą znaków topograficznych trasę wycieczki, obliczali odległość z mapy na rzeczywistą, wyznaczali trasę wędrówki w oparciu o mapę poziomicową itp.

Laureaci konkursu:

  1. Agata Malinowska kl. IV "c" i Tomasz Dański kl. IV "a"
  2. Dawid Myśliwiec kl. IV "b"
  3. Beata Gorajczyk kl. IV "d" i Monika Duda kl. IV "c"

Konkurs przeprowadziła mgr Krystyna Kuflewska - nauczyciel geografii