Konkurs matematyczny

14 kwietnia 1999r. odbył się konkurs matematyczny dla chętnych uczniów z klas VII. Uczestniczyło w nim 17 osób. Uczniowie mieli do rozwiązania 3 zadania wybrane przez organizatora z podanych 2 tygodnie wcześniej pozycji.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie może uczestniczyć każdy z uczniów kl. VII
 2. Czas trwania konkursu 45 min
 3. Zadania konkursowe dotyczą tematu "Rozwiązywania zadań z treścią z zastosowaniem równań i układów równań"
 4. Zadania do konkursu są wybrane z podanej wcześniej bibliografii
 5. Kolejność zajętych w konkursie miejsc zależy od ilości uzyskanych punktów
 6. Punktacja:

 7. Zad 1 - 5 pkt.
  Zad 2 - 5 pkt.
  Zad 3 - 6 pkt.
 8. Od uczestników jest wymagana pełna analiza, rozwiązanie sprawdzenia i odpowiedź do zadania
 9. W trakcie trwania konkursu nie można korzystać z kalkulatorów

Laureaci konkursu:

 Magdalena Furtak kl. VII "c" - 8 pkt.
 Marcin Horbaj kl. VII "b" - 7 pkt.
 Mateusz Adamczyk kl. VII "c" - 6 pkt.
 Łukasz Zarzeczny kl. VII "d" - 4 pkt.
 Michał Wiśniewski kl. VII "a" - 4 pkt.

Konkurs przeprowadziła mgr Barbara Marciniak - nauczyciel matematyki.