Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

18 maja 1999r. odbył się Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów kl. IV - VIII posiadających kartę rowerową. Test składał się z 15 pytań dotyczących:

Za prawidłową odpowiedź można było uzyskać 5 pkt., za błędną lub jej brak - 0 pkt.

W turnieju uczestniczyło 20 osób:

 Tomasz Kuźma kl. VII "a" - 70 pkt.
 Ziemowit Bagłajewski kl. V "b" - 65 pkt.
 Izabela Grudzień kl. V "e" - 65 pkt.
 Marek Karwacki kl. VI "c" - 65 pkt.
 Łucja Łucjan kl. VII "d" - 65 pkt.
 Anna Oleska kl. VII "a" - 65 pkt.
 Piotr Kuśmierz kl. VI "d" - 60 pkt.
 Magdalena Laskowska kl. VII "d" - 60 pkt.
 Paweł Tupaj kl. VI "c" - 60 pkt.
 Katarzyna Wilkołaska kl. VII "a" - 60 pkt.
 Marcin Stojański kl. VII "a" - 55 pkt.
 Tomasz Rybołowicz kl. V
I "d" - 55 pkt.
 Karol Wawryszuk kl. VI "d" - 55 pkt.
 Grzegorz Hiller kl. VI "c" - 50 pkt.
 Marcin Juszczyk kl. VII "d" - 50 pkt.
 Beniamin Knap kl. VI "c" - 50 pkt.
 Jakub Laskowski kl. V "a" - 50 pkt.
 Tomasz Sokoluk kl. VII "d" - 50 pkt.
 Jakub Kwiatkowski kl. VII "e" - 40 pkt.
 Paweł Chołodyn kl. VII "d" - 35 pkt.

Uczestnicy turnieju reprezentowali wysoki poziom wiadomości z zakresu przepisów obowiązujących w ruchu drogowym, o czym świadczy powyższa punktacja.

Konkurs przeprowadziła mgr Anna Rozwadowska - nauczyciel techniki