Na tej stronie znajdują się krótkie informacje o wszystkich imprezach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych)
w jakich biorą udział nasi uczniowie i członkowie
Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS "21".