OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
uczniów naszej szkoły

Lata wcześniejsze - zarys

ROK SZKOLNY 1997/98 - I semestr

ROK SZKOLNY 1997/98 - II semestr

ROK SZKOLNY 1998/99 - I semestr

ROK SZKOLNY 1998/99 - II semestr

ROK SZKOLNY 1999/2000 - I semestr

ROK SZKOLNY 1999/2000 - II semestr

ROK SZKOLNY 2000/2001

ROK SZKOLNY 2001/2002