OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2007/08 W KLASACH I-III OBEJMUJE:


·        Bezpłatną naukę języka angielskiego od klasy pierwszej.

·        Udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym SOCRATES-COMENIUS.

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA:

·        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III

·        logopedyczne

·        profilaktyczne "Spójrz inaczej"

·        gimnastykę korekcyjną


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW:

 

klasy I

·        koło recytatorskie

·        koło literackie

·        zajęcia plastyczne

·        zajęcia artystyczne

·        zajęcia komputerowe w klasach I

klasy II-III

·        koło matematyczne

·        koło przyrodnicze

·        koło  dla dzieci z ryzyka dysleksji

·        koło prozdrowotne

·        zajęcia komputerowe w klasach II-III

·        warsztaty plastyczne

·        zajęcia sportowe

·        Klub Europejski

klasy I-III

·        szkolny chór „Perełki”

 

Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 17.00  z możliwością korzystania z obiadów.

 

 

HARMONOGRAM EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH