4ds
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 matematyka BL 131 przyroda MJ 129 j.angielski-1/2 KJ 029 (030) j.angielski-2/2 KJ 029 (030) muzyka TM 128
2 8:55- 9:40 j.polski 36 przyroda MJ 129 matematyka BL 131 matematyka BL 131 j.polski 031
3 9:50-10:35 j.polski 36 j.polski 031 historia BS 132 wf-1/2 AM g1-tenis
wf-2/2 RK 027
matematyka BL 131
4 10:45-11:30 wf-1/2 AM patio
wf-2/2 RK g1-tenis
informatyka-1/2 Ku 127
j.angielski-2/2 KJ 029 (030)
j.polski 031 godz.wych KJ 029 (030) plastyka MS 36
5 11:50-12:35 religia sA 36 j.angielski-1/2 KJ 029 (030)
informatyka-2/2 Ku 127
przyroda MJ 129 technika Ku 127 wf-1/2 AM g2-gimnastyka
wf-2/2 RK g1-tenis
6 12:45-13:30 j.angielski-2/2 KJ 029 (030) wf-1/2 AM 04
wf-2/2 RK patio
religia sA 130 j.polski 031 j.angielski-1/2 KJ 029 (030)
wygenerowano 2008-06-02
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum