5cs
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 AM g2-gimnastyka
wf-2/2 RK g1-tenis
j.polski 031   matematyka DB 17 j.polski 031
2 8:55- 9:40 historia BS 130 j.polski 031 matematyka DB 17 wf-1/2 AM g2-gimnastyka
wf-2/2 RK g1-tenis
przyroda MJ 129
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 KJ 029 (030)
j.angielski-2/2 Ml 031
religia JM 127 informatyka-1/2 IS 14
j.angielski-2/2 Ml 031
j.polski 031 j.angielski-1/2 KJ 029 (030)
j.angielski-2/2 Ml 128
4 10:45-11:30 matematyka DB 17 przyroda MJ 129 j.angielski-1/2 KJ 029 (030)
informatyka-2/2 IS 14
historia BS 132 wf-1/2 AM g1-tenis
wf-2/2 RK g2-gimnastyka
5 11:50-12:35 religia JM 132 przyroda MJ 129 j.polski 031 godz.wych DB 118 matematyka DB 17
6 12:45-13:30     plastyka MS 36   technika Ku 127
7 13:40-14:25     wf-1/2 AM patio
wf-2/2 RK 027
   
wygenerowano 2008-06-02
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum