5ds
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 j.polski 031 matematyka AS 15   informatyka-1/2 IS 14
j.angielski-2/2 Ml 15
religia JM 130
2 8:55- 9:40 przyroda MJ 129 plastyka MS 36   j.angielski-1/2 KJ 029 (030)
informatyka-2/2 IS 14
matematyka AS 15
3 9:50-10:35 wf-1/2 AM g2-gimnastyka
wf-2/2 RK g1-tenis
j.angielski-1/2 KJ 029 (030)
j.angielski-2/2 Ml 05
  historia BS 132 wf-1/2 AM patio
wf-2/2 RK 027
4 10:45-11:30 matematyka AS 15 j.polski 131 religia JM 130 j.polski 031 j.polski 031
5 11:50-12:35 godz.wych 031 wf-1/2 AM g1-tenis
wf-2/2 RK g2-gimnastyka
j.angielski-1/2 KJ 029 (030)
j.angielski-2/2 Ml 17
j.polski 031 przyroda MJ 129
6 12:45-13:30     matematyka AS 15 wych.rodz. JM 132 przyroda MJ 129
7 13:40-14:25     technika Ku 127    
8 14:35-15:20     historia BS 132    
9 15:30-16:15     wf-1/2 AM g2-gimnastyka
wf-2/2 RK g1-tenis
   
wygenerowano 2008-06-02
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum