128 j.polski/muzyka
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 MN 6bs j.polski
  MN 6es j.polski
MN 6es j.polski
TM 4ds muzyka
2 8:55- 9:40 MN 6es j.polski
MN 6bs j.polski
MN 6bs j.polski
MN 5es j.polski
TM 6ds muzyka
3 9:50-10:35 MN 6es j.polski
MN 4as j.polski
JM 5as religia
MN 4as j.polski
Ml 5cs-2/2 j.angielski
4 10:45-11:30 MN 5es j.polski
TM 6as muzyka
MN 4as j.polski
JM 5bs religia
MN 5es j.polski
5 11:50-12:35 MN 4as j.polski
TM 6cs muzyka
MN 4as j.polski
TM 6es muzyka
MN 4as j.polski
6 12:45-13:30 TM chór gr. I TM 6bs muzyka
TM 4as muzyka
TM 4bs muzyka
 
7 13:40-14:25 od 13.50_zespó³ instr. zespó³ instr. TM 6bs godz.wych
od 13.30_zespó³ wok-instr.  
8 14:35-15:20 od 14.45_zespó³ wok-instr. TM 4cs muzyka
chór od 15.00_chór gr. I  
9 15:30-16:15 od 16.15_chór gr. II   chór od 15.45_chór gr. II  
wygenerowano 2008-06-02
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum