130 język polski/j.polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   IC 6cs j.polski
IC 5as j.polski
IC 6cs zdw
JM 5ds religia
2 8:55- 9:40 BS 5cs historia
IC 4bs j.polski
IC 5as j.polski
IC 5as j.polski
IC 6cs j.polski
3 9:50-10:35 BS 5es historia
IC 4bs j.polski
IC 4bs j.polski
JM 6as religia
JM 6as religia
4 10:45-11:30 IC 6cs j.polski
MN 5es j.polski
JM 5ds religia
Sz 6as j.polski
IC 4bs j.polski
5 11:50-12:35 IC 4bs j.polski
MN 5es j.polski
JM 6es religia
JM 5es religia
IC 4bs j.polski
6 12:45-13:30 IC 5as j.polski
MN 6es j.polski
sA 4ds religia
  IC 6cs godz.wych
wygenerowano 2008-06-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum