NIFC H Polska     Bezpieczny Przedszkolak     Junior     Republika Dzieci     Dzień Bezpiecznego Internetu     Sieciaki.pl

 

Prezentacja: Bezpieczeństwo dzieci w sieci  .zip -(303kB) lub .pps -(611kB)

 dla dorosłych  
Zjawisko przestępstw internetowych na tle seksualnym 
wzrasta ostatnio bardzo szybko. Fundacja Dzieci Niczyje 
rozpoczęła kampanię mającą na celu edukację młodzieży 
oraz rodziców. 
Dotyczy ona zagrożeń pochodzących z Sieci, w 
szczególności pedofilii. 
Wyniki badań przeprowadzonych przez fundację wśród 
prawie 9000 dzieci w wieku 12-17 lat są alarmujące. 
56% dzieci korzystających z Internetu było wciąganych 
w rozmowy o charakterze seksualnym, 64% podało obcemu 
swój numer telefonu, 42% ujawniło adres zamieszkania, 
44% dzieci przesyła obcym swoje zdjęcia, a 25% spotyka 
się z obcymi poznanymi w Internecie. 
Kampania będzie prowadzona za pośrednictwem telewizji, 
radia i prasy przy współpracy z wymiarem sprawiedliwości 
i policją. Zaskakujące, że policji nie wolno stosować 
prowokacji w sprawach związanych z pornografią dziecięcą. 
Nie obowiązuje to jednak ochotników, którzy mogą 
wyszukiwać w Internecie pedofilów i zawiadamiać 
organa ścigania.

  dla dzieci i młodzieży

L>