DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

  

 

645 - 800

Przyprowadzanie dzieci – zajęcia dowolne, gry stolikowe, itp.

 

800 - 900

Zajęcia ruchowe np: ćw. gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe.

 

900 - 1000

Zajęcia wg miesięcznego planu pracy wychowawców (zajęcia plastyczne, muzyczne, literackie).

 

1000 - 1040

Zabawy indywidualne i grupowe wg zainteresowań uczniów.

 

1040 - 1130

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela w grupie: zabawy ruchowe, wycieczki, spacery, czytanie książek, oglądanie bajek (dni telewizyjne).

 

1130 - 1140

Przygotowanie do obiadu.

 

1140 - 1300

Obiad .

 

1300 - 1330

Pomoc w odrabianiu lekcji lub ćwiczenia utrwalające.

 

1330 - 1430

Zajęcia wg miesięcznego planu pracy wychowawców (zajęcia plastyczne, muzyczne, literackie).

 

1430 - 1530

Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela w grupie: zabawy ruchowe, wycieczki, spacery, czytanie książek, oglądanie bajek (dni telewizyjne).

 

1530 - 1700

Zabawy indywidualne i grupowe wg zainteresowań uczniów, rozchodzenie się dzieci do domów.

 powrót do strony głównej