W styczniu dzieci ze świetlicy brały udział w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu pt.: "Europa w szkole". Wykonali oni prace plastyczne

i komputerowe o tematyce sportowej. Praca komputerowa jednej z uczennic - Dorotki Pado zajęła I miejsce!

Dorotka Pado: "Zaczarowane saneczki"

        Wszystkie prace były bardzo ładne:

Ania Robak: "Wyścigi na rolkach".

Marta Przewłocka: "Bitwa na śnieżki".

zdjęcia z rozdania nagród

powrót do strony głównej