W świetlicy szkolnej realizujemy plan pracy opiekuńczo - wychowawczej opracowany przez  wychowawców grup.
            W ramach ciekawego spędzania czasu organizujemy dla dzieci różne formy zajęć:
            zajęcia plastyczne,
            zajęcia ruchowe,
            zajęcia informatyczne,

            zajęcia literackie.
            Dodatkowo prowadzone są zajęcia wg programu wychowawczo - profilaktycznego "Spójrz inaczej".
          
 Bardzo chętnie uczestniczymy w
konkursach organizowanych dla dzieci.
            Jedną z form zajęć wychowawczych w naszej świetlicy jest terapia zajęciowa w
DPS.

 

Uroczystości 

 

 

Archiwum

 

 

Wykorzystanie Technologii Informacyjnej na zajęciach - prezentacja
(plik samorozpakowujący się - 4,2 MB)

 

 

DPS

 

  Dzienny rozkład zajęć  
 

Wychowawcy grup

 

 

Tematyka zajęć

 

  Godziny pracy  

Powrót do strony głównej SP 21