Międzyszkolny konkurs plastyczny i komputerowy

„Moje największe marzenie”

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY  KONKURSU:

-         Świetlica Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

 

CELE  KONKURSU:

-         rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci inspirowanej  Międzynarodowym Dniem Dziecka,

-         promowanie młodych talentów plastycznych poprzez umożliwienie   prezentacji twórczości dzieci szerszemu kręgowi odbiorców,

-         wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac na temat różnych technik plastycznych.

 

ZASADY  UCZESTNICTWA  W  KONKURSIE:

-         uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas I – III.

-         prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane w formacie nie mniejszym niż A3, grafika komputerowa (plik w formacie gif, JPG, bmp),

-         ilość nadesłanych prac plastycznych nieograniczona,

-         przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa,  adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego   praca została wykonana, dopisek „Konkurs : Moje największe marzenie”.

-         prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon i zniszczone  nie będą brane pod uwagę,

-         koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,

-         prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów

-         zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów,

-         prace prosimy nadsyłać do dnia 25 maja 2006 r. pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, ul. Zuchów 1,
20-047 Lublin
, tel.+48 (81) 534-18-36; prace komputerowe prosimy wysyłać na adres e – mail: .

-         przyznane będą trzy  nagrody główne,        

-         ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja nagrodzonych prac nastąpi  dniu 1 czerwca 2006  r.

 

Uwaga!

 

- Informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.21sp.lublin.pl

 

powrót do strony głównej