Jedną z form pracy w świetlicy są codzienne gry i zabawy ruchowe. Oto przykłady zabaw i ćwiczeń wykorzystywanych podczas zajęć:

 

1.     DZIECI W DOMKACH – DZIECI NA SPACER

 Przygotowanie: Prowadząca odznacza z boku sali duży dom. Dzieci zebrane w gromadkę za linia mieszkają
w domku.

Zabawa: Na polecenie: „Dzieci na spacer!”- wszyscy wychodzą       z domku, rozchodzą się
w różnych kierunkach, spacerują , biegają. Na klaśnięcie lub uderzenie oraz wołanie
„ dzieci do domu”- wracają.

2.     KOT JEST- KOTA NIE MA! 

Dzieci są myszkami i na zapowiedź : „Kot jest!” –myszki chowają się (przysiadają, obejmują rękoma kolana,
a głowę opuszczają nisko). Na zapowiedź: „Kota nie ma ’’ – myszki biegną swobodnie w różnych kierunkach, omijając się zręcznie.

3.     RYBY W SIECI

Przebieg gry : Ryby starają się wydostać z sieci, a więc próbują przeskoczyć przez związane mocno ręce, jak przez „oczka sieci”. Po upływie określonego czasu prowadzący przerywa grę, liczy ryby, które wydostały się
z sieci. Następuje zmiana ról, wygrywa zespół,    w którym więcej „ryb” wydostało się z „sieci”. Następuje zmian ról. Wygrywa zespół, w którym więcej ryb wydostało się    z sieci.

4.  KAŁUŻA

 Przygotowanie : Zespoły 4–8 osobowe ustawiają się na obwodzie narysowanych na boisku kół  „kałuży ”
i chwytają się za ręce.

Przebieg zabawy : Zespoły wirują po obwodzie swojego koła tak, aby go nie przekroczyć, przy czym gracze usiłują nawzajem wciągnąć się do kałuży. Wciągnięty otrzymuje punkt  karny. Wygrywa ten kto nie da się wciągnąć do kałuży, lub ma najmniej punktów karnych.

5.  WSZYSCY LATAJĄ

Liczba uczestników : Dowolna

Przebieg zabawy : Prowadzący rozpoczyna grę opowiadaniem ,     w czasie którego wymienia nazwy ptaków
i zwierząt. W czasie tego opowiadania uczestnicy , gdy usłyszą nazwę ptaka, zaczynają biegać oraz poruszać rękoma naśladując ruch jego skrzydeł; gdy usłyszą nazwę zwierzęcia zwalniają bieg i kroczą powoli, wysoko podnosząc nogi. Prowadzący od czasu do czasu daje hasło–„wszyscy latają’’; wtedy uczestnicy rozbiegają się we wszystkich kierunkach, starannie unikając potrąceń i zderzeń.

Uwaga: Nazwy ptaków i zwierząt w opowiadaniu powinien prowadzący wymieniać tak, aby dzieci nie biegały zbyt długo i nie męczyły się.

6.     ZNAJDŹ SWÓJ KOLOR

Liczba uczestników: Dowolna

Przybory: Dwie chorągiewki i szarfy w dwu kolorach.

Przebieg zabawy: Po otrzymaniu kolorowych szarf dzieci ustawiają się w dwu rzędach, według kolorów szarf,
a następnie rozbiegają się po boisku. Następnie wykonują polecenia „stój”, „zamknij oczy”.      W tym czasie prowadzący zmienia miejsce ustawienia chorągiewek, po czym woła: „biegiem do swych chorągiewek”. Dzieci na to hasło otwierają oczy i biegną w kierunku swych chorągiewek, przy których ustawiają się w rzędach.

7.     DZIEŃ DOBRY

Liczba uczestników: Dowolna

Ustawienie: Uczestnicy siedzą w luźnej gromadce; jeden z nich stoi  przed nimi w odległości kilku kroków, odwrócony tyłem.

Przebieg zabawy: Grupa zachowuje głęboką ciszę, w czasie której jeden z uczestników wypowiada dość głośno słowa: „dzień dobry” . Zadaniem stojącego tyłem jest poznać , kto te słowa wypowiedział. Nie odwracając się , wymienia nazwisko poznanego. Jeśli ma wątpliwości, wówczas  może odwrócić się i znając kierunek, skąd głos dochodzi, wyszukać tego czyj głos usłyszał. Jeśli wskaże trafnie , zamienia z nim miejsce i zabawa toczy się dalej.

 

ZABAWY I GRY NA CZWORAKACH

 1. KOTKI NA POLOWANIU

Liczba uczestników : dowolna

Ustawienie: luźna gromadka na czworakach.

Przebieg zabawy: „Kotki ‘’ chodzą cichutko na czworakach. Jedne z nich posuwają się powoli, jakby skradały się i czaiły, co chwila zatrzymują się przywierając nisko do ziemi. Inne posuwają się szybko w tę i tamtą stronę poszukując zdobyczy. Mijają się spokojnie unikając zderzeń i potrąceń. Nagle z głośnym szczekaniem wpada na czworakach piesek. Zaniepokojone i przestraszone kotki umykają , kryjąc się w wyznaczonych miejscach gdzie pieskowi wstęp jest wzbroniony. Gdy kotki ukryją się przed pieskiem, wówczas prowadzący odwołuje go na ubocze. Kotki spostrzegłszy , że niebezpieczeństwo minęło , wychodzą ze swych kryjówek i dalej polują.

Uwaga: Ważne jest , aby dzieci podczas zabawy zachowywały się tak cicho i spokojnie , jak kotki upatrujące zdobyczy.

2. ŻABKI NA ŁĄCE

Liczba uczestników: Dowolna

Miejsce zabawy: Dowolne z zaznaczonym „stawem” i „łąką”

Ustawienie: Dzieci (część) jako żabki wyłażą ze stawu na łąkę          i chodzą na czworakach ; „bociany” czatują opodal na łące.

Przebieg zabawy: Bociany zobaczywszy na łące żabki , biegną do nich machając wielkimi skrzydłami (ręce naśladują ruchy skrzydeł) . Gdy zbliżają się do żabek, zaczynają je chwytać skacząc na jednej nodze. Żabki uciekają na czworakach do stawu. Schwytane zamieniają role z bocianami. Jeśli jest ich za mało, wyznaczamy dodatkowe polowanie. Należy pość często wprowadzać zmiany.

3. KOCIĘTA Z PIŁECZKAMI

Liczba uczestników : Dowolna

Przybory: Piłeczki

Ustawienie: W luźnej gromadce na czworakach.

Przebieg zabawy: Prowadzący rozsypuje piłeczki po ziemi. Dzieci jak małe kotki, dobiegają do poszczególnych piłek i bawią się nimi. Potrącając je łapkami, podrzucają popychają. Gdy piłki potoczą się dalej, biegną za nimi na czworakach czając się i skradając, jak to czynią kotki, gdy piłka wymyka im się z łapek.

4. POLOWANIE NA ZAJĄCZKI

Liczba uczestników: Dowolna

Boisko : Nieduże z wyznaczonymi norkami, których powinno być tyle ile dzieci

Przybory : Duża piłka i szarfy dowolnego koloru

Przebieg zabawy : Zajączki siedzą w norkach na czworakach. Następnie wybiegają na łąkę , skaczą, od czasu do czasu zatrzymują się i stają słupka. Prowadzący w pewnym momencie uderza piłką o ziemię , wtedy zajączki uciekają do norek, aby po małej chwili wyjść ponownie na boisko i hasać dalej.

Uwaga : Przed zabawą należy nauczyć dzieci skoku zajęczego: wykonują go z przysiadu, dłonie układają razem przed sobą  podrywając równocześnie nogi do góry, aby z kolei oderwać dłonie     i opaść na nogi. Słupek zajęczy:
w przysiadzie wznoszą ręce koło uszu i układają dłońmi do góry, pokazując w ten sposób zajęcze słuchy.

5. TOCZENIE PIŁKI GŁOWĄ

Liczba uczestników : Dowolna

Przybory : Kilka piłek

Ustawienie: Luźna gromadka na czworakach

Przebieg zabawy: Prowadzący rzuca piłki między dzieci, przy czym każde z nich uderzając piłkę głową stara się ją podać najbliższemu sąsiadowi. Piłki toczą się więc z jednego miejsca na drugie , a za nimi uganiają się na czworakach wszyscy uczestnicy zabawy.

 

ZABAWY BIEŻNE

1.     LAWINA

Liczba uczestników : Dowolna

Przybory: Szarfy kolorowe

Ustawienie: Luźna gromadka

Przebieg zabawy: Dziecko oznaczone szarfą stara się schwycić inne uciekające w różnych kierunkach boiska. Dotknięte wkłada szarfę i pomaga chwytać pozostałe dzieci. Liczba chwytających zwiększa się jak „ lawina”. Ucieczka staje się coraz trudniejsza. Przy  powtórzeniu zabawy rozpoczyna ją ostatni schwytany.

2.      WIEWIÓRKA W DZIUPLI

Liczba uczestników : Dowolna

Ustawienie: Uczestnicy zabawy dzielą się na trójki , które stają na obwodzie dużego koła w ten sposób , że dwoje stojąc na przeciw siebie podaje sobie ręce, trzeci zaś staje między nimi. To „wiewiórka w dziupli” . W środku koła staje jeden uczestnik zabawy.

Przebieg zabawy: Na zawołanie prowadzącego „ wiewiórki w dziupli” zmieniają one miejsca między sobą .Wybiegają więc z dziupli i wbiegają do zwolnionych. Stojący w środku koła , stara się również zająć dziuplę. Wiewiórka , która nie ma dziupli zostaje w środku.

UWAGA : W zabawie tej w ruchu są tylko wiewiórki , dlatego po kilku biegach zmieniają się one
z uczestnikami, którzy tworzą dziuplę.

3.     SAMOCHODY

Przybory: Krążki lub kółka.

Przygotowanie: Wyznaczenie terenu zabawy i miejsca postoju dla samochodów- 2, 3 duże garaże. Rozdanie dzieciom kółek lub krążków, które będą służyły w czasie zabawy za kierownicę.

Zabawa: Na sygnał dzieci-samochody wybiegają z kierownicami   w rękach i poruszają się w różnych kierunkach, naśladując trąbienie samochodów. Na drugi sygnał zatrzymują się w miejscu i cichutko, bez trąbienia, każdy samochód wraca do garażu.

Urozmaicenia: samochody wjeżdżają na most, gdzie jadą powoli, jeden za drugim; samochody zwalniają jadąc pod górę; „dętka pękła”- dzieci naśladują pompowanie dętki w siadzie rozkrocznym na ziemi.

4.     PRZELOT KUKUŁEK

Przygotowanie: Wyznaczenie 2 dużych gniazd i zebranie dzieci    w jednym z nich.

Zabawa: Dzieci – kukułczęta siedzą w jednym gnieździe, w drugim- nauczycielka- kukułka. Nauczycielka nawołuje kukułczęta do siebie. Dzieci biegiem zmieniają gniazda. Nauczycielka wraca do pierwszego gniazda
i stamtąd przywołuje dzieci.

5.     KONIKI

Przygotowanie:  Wyznaczenie terenu zabawy oraz stajni dla koników.

Zabawa: Na polecenie n-la koniki  wybiegają ze stajni kłusem- szybko na palcach, idą stępa – powoli,
z wysokim podnoszeniem kolan, galopem- z odbijaniem się kolejno jednej i drugiej nogi, cichutko- po piaszczystej plaży, głośno po moście. Na sygnał wracają do stajni.

powrót do strony głównej