Szkoła w roku szkolnym 1999/2000

   W roku szkolnym 1999/2000 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi liczyła 885 uczniów skupionych w 33 oddziałach. Zatrudnionych było 65 pracowników pedagogicznych i 21 pracowników administracyjno - obsługowych.

    Od 1.09.1999 r. nasza szkoła została zreformowaną 6-letnią szkołą podstawową. Po raz ostatni uczyły się u nas klasy ósme. Klasy młodsze mają do dyspozycji 7 sal dostosowanych do ich potrzeb, natomiast klasy starsze uczą się w 11 salach. Mogą również korzystać z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, sali gimnastycznej, sali do gimnastyki korekcyjnej oraz świetlicy.

    Klasy I-III uczą się już według zaleceń reformy. Uczniowie zajmują pierwsze piętro, gdzie wszystkie sale są przeznaczone dla nich. Nie ma dzwonków, a ilość i długość przerw ustala nauczyciel w oparciu o obserwację klasy. Nie ma podziału na przedmioty ani tradycyjnych ocen. Jest to nauczanie zintegrowane.

    W klasach IV jest nauczanie blokowe. Uczniowie mają nowe podręczniki i programy nauczania. Uczą się już języka angielskiego, mają nowy przedmiot „Sztuka”, który powstał z połączenia muzyki i plastyki i „Przyroda” (biologia z geografią), a nowy program z techniki umożliwia naukę obsługi komputera.

   Nauczyciele opracowali Wewnątrzszkolny System Oceniania i Szkolny Program Wychowania.

Dokumenty te zawierają:

    Uczniowie stale są pod fachową opieką stomatologa oraz pielęgniarki, w razie potrzeby mogą korzystać z rad pedagoga, logopedy oraz pomocy socjalnej.

   W szkole istnieją różne kółka zainteresowań:

   Bardzo prężnie działa Samorząd Szkolny pod kierunkiem p. Małgorzaty Nowosad, który jest inicjatorem i organizatorem wielu akcji na terenie szkoły i poza nią.

   Świetlica współpracuje z pobliskim Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. Dzieci pod opieką wychowawców są tam częstymi gośćmi. Prowadzone są wspólne zajęcia terapeutyczne, organizowane występy, dzieci zawsze pamiętają o życzeniach świątecznych i laurkach. Dyrekcja DPS-u zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Lublinie, w którym chwali naszą szkołę za inicjatywę i chwile radości, jakie wnoszą dzieci w życie starszych, samotnych osób.

   Prężnie działa biblioteka szkolna. Jest to miejsce, gdzie nie tylko można wypożyczyć książki, ale i skorzystać z komputera, poczytać czasopisma, odrobić lekcje. W sklepiku można kupić przybory szkolne. Panie bibliotekarki organizują wiele konkursów czytelniczych propagujących literaturę dziecięcą, loterii fantowych i kiermaszów książek. Z gazetek ściennych można zawsze dowiedzieć się o historycznych i aktualnych wydarzeniach.

   Uczniowie mogą brać udział w wielu konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Do największych sukcesów tego roku szkolnego można zaliczyć wysoką, czwartą pozycję naszej szkoły w rankingu szkół makroregionu województwa lubelskiego, jeśli chodzi o ilość laureatów konkursów przedmiotowych:

j. polski Magdalena Stępień VIII "d" opiekun mgr Teresa Woszczek
Jakub Kwiatkowski VIII "e" opiekun mgr Maria Laskowska
j. angielski Magdalena Laskowska VIII "d" opiekun dr Elżbieta Druć-Olejarnik
Marek Orzelski VIII "b" opiekun dr Elżbieta Druć-Olejarnik
geografia Tomasz Sokoluk VIII "d" opiekun mgr Małgorzata Jarosz
historia Łukasz Zarzeczny VIII "d" opiekun mgr Joanna Zięba

Wielka uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16.05.2000 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

   Inne międzyszkolne sukcesy naszych uczniów to:

    Mimo trudnych warunków, nasi uczniowie osiągają bardzo duże sukcesy sportowe. Biorą udział w biegach na orientację, zawodach lekkoatletycznych i grach zespołowych. Odbywają się rozgrywki szkolne w wielu dyscyplinach: piłka nożna, siatkowa, koszykowa. Do największych osiągnięć tego roku szkolnego zaliczyć można: srebrny medal dla sztafety dziewcząt w Ogólnopolskim finale Mistrzostw UKS-ów w Biegach na Orientację; złoty medal na halowych zawodach LTL w punktacji zespołowej, powołanie naszych uczniów do kadry wojewódzkiej młodzików w biegach na orientację; drużyna klas VIII awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Lublina w piłce nożnej; zwycięstwo chłopców w punktacji zespołowej w zawodach LTL.

    W czasie trwania roku szkolnego uczniowie wzięli udział w wielu uroczystościach i  akcjach:

   Ponieważ uczniowie nie samą nauką żyją, w szkole odbyły się zabawy andrzejkowe, karnawałowe, bal ósmych klas oraz dyskoteki. W czasie ferii zimowych w ramach UKS-u zorganizowano obóz narciarski w Krynicy i zimowisko sportowe w Puławach.