Szwecja jest wysoko rozwiniętym krajem przemysłowym. Największym bogactwem mineralnym są wysokoprocentowe rudy żelaza. Wydobywa się także rudy cynku, ołowiu, miedzi, wolframu, uranu, tytanu.

W produkcji energii elektrycznej ważną rolę odgrywają elektrownie jądrowe (dostarczają 51 % ogólnej produkcji) i elektrownie wodne (ok. 44% produkcji). Główne gałęzie przemysłu przetwórczego: hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, przemysł maszynowy, metalowy (obrabiarki, maszyny górnicze), środków transportu (samochodowy, lotniczy), elektrotechniczny, celulozowo - papierniczy, drzewny, chemiczny. Szwecja jest jednym z największych w świecie eksporterów celulozy. Rolnictwo jest intensywne i wysoko zmechanizowane. Grunty orne i sady zajmują ok. 7% powierzchni kraju (jeden z najmniejszych odsetków w Europie). Uprawia się zboża - (głównie jęczmień, owies), rośliny pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe. Podstawa rolnictwa jest hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec, drobiu oraz reniferów. Ważnym działem gospodarki jest leśnictwo (lasy zajmują ok. 62% powierzchni kraju). Rozwinięte jest rybołówstwo.

W komunikacji największą rolę odgrywa transport samochodowy, także żegluga dalekomorska i przybrzeżna. Szwecja eksportuje głównie surowce przemysłowe, paliwa mineralne, maszyny i urządzenia oraz sprzęt transportowy, artykuły przemysłowe, w tym chemiczne. Utrzymuje stosunki handlowe z Niemcami, Wielką Brytanią, Danią Norwegią, Finlandią Holandią , Francją, Belgią, USA, Luksemburg, kraje OPEC.

[ Szwecja - strona główna]