Jednolite państwo szwedzkie powstało w X w. i obejmowało początkowo obszary wokół jeziora Melar oraz tereny na południu, należące do plemion Gotów. W XIII w. rozszerzono granice na północy oraz opanowano Finlandię. W 1397 - 1523 Szwecja pozostawała w unii personalnej z Danią i Norwegią (unia kalmarska).

W 1523 usamodzielniła się w wyniku powstania pod przywództwem Gustawa I Wazy, wybranego następnie na króla Szwecji. Od połowy XVI w. do końca XVII w. Szwecja prowadziła wojny z Danią, Polską, Rosją i państwami niemieckimi, uczestniczyła w wojnie trzydziestoletniej. Celem wojen było zdobycie nowych terenów i ugruntowanie panowania szwedzkiego nad wybrzeżami Morza Bałtyckiego. Po klęsce w wojnie północnej (1700-21) i na skutek wyniszczenia gospodarki upadła potęga morska Szwecji. W 1809 Szwecja utraciła Finlandię, zajętą przez Rosję. W 1814 - 1905 pozostawała w unii personalnej z Norwegią. W I i II wojnie światowej Szwecja była neutralna. Od 1932, z przerwami, trwają w Szwecji rządy socjaldemokratyczne, prowadzona jest polityka stopniowych reform socjalnych. Szwecja realizuje politykę interwencjonizmu państwowego, opowiada się za rozbrojeniem, wielokrotnie angażowała w działalność mediacyjną wobec państw prowadzących wojny. W listopadzie 1994 społeczeństwo Szwecji w referendum zdecydowało o przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Ambasada Królestwa Szwecji: Warszawa, ul. Bagatela 3, tel. 49-33-51 do 53, fax: 49-52-43.

[ Szwecja - strona główna]