Skandynawia i nie tylko ...

Flaga Szwecji

Królestwo Szwecji - Konungariket Sverige

Stolica: Sztokholm
Powierzchnia: 449 964 km2

Jednostki geograficzne:
na północy i pólnocnym-zachodzie - Góry Skandynawskie, sąsiadujące z Wyżyną Norrlandzką,
 na wschodzie i południu -  niziny z licznymi wzgórzami i jeziorami

Sąsiedzi:
Finlandia (586 km), Norwegia (1619 km)

Klimat:
umiarkowany chłodny, na południu morski, na wschodzie i północy kontynentalny

Główne rzeki:
Götaälv, Klarälv, Luleälv, Umeälv, Dalälv

Ustrój państwowy:
dziedziczna monarchia konstytucyjna

Podział administracyjny:
 24 hrabstwa (okręgi - län)

Władza ustawodawcza:
jednoizbowy parlament (Riksdag) liczący 349 deputowanych, wybieranych na trzyletnią kadencję

Władza sądownicza:
Trybunał Najwyższy, 6 sądów odwoławczych, 100 sądów okręgowych

Siły zbrojne:
obowiązkowa służba wojskowa 7-15 miesięcy

Liczba ludności: 8,8 mln (1995)

Język: szwedzki

Gospodarka:
wysoko rozwinięty kraj przemysłowy

Waluta: korona szwedzka

Oświata:
obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-16 letnie

Miasto Karlskrona

Dzień Szwecji w Szkole Podstawowej nr 21

     Inge Wijk - 
wystąpi w koncercie 
piosenek żeglarskich 
w naszej szkole