Szwecja ma klimat umiarkowany, a dzięki wpływom Prądu Północnoatlantyckiego o wiele łagodniejszy, niżby to wynikało z szerokości geograficznych. Dodatnia anomalia termiczna wyraża się różnicą ok. 100 C w styczniu i 30C w lipcu. Na północy klimat tego kraju ma cechy kontynentalne z surową zimą i krótkim chłodnym latem. W środkowej i południowej Szwecji przeważają masy powietrza morskiego. Znaczna rozciągłość południkowa powoduje duże kontrasty termiczne między północą a południem. Średnia temperatura stycznia wynosi od +10C na południu do -140C na północy, lipca +150- 170C do +100-110C.

Ilość opadów maleje z zachodu na wschód, ich roczna suma wynosi na południu od 1 000 mm (pd.- zach.) do 500 mm (pd. - wsch.), a na północy, w Górach Skandynawskich, do 400 mm na Wyżynie Lapońskiej. Znaczna część opadów spada w postaci śniegu, którego pokrywa utrzymuje się od kilku dni na południu do 7 miesięcy na północy.

[ Szwecja - strona główna]