Szwecję zamieszkują Szwedzi (91%), Finowie (2%), Lapończycy (2%) i inni (5%).

Średnia gęstość zaludnienia - 19 osób na km2 (jedna z najniższych w Europie).

Główne wyznania (1991): luteranie (89%), katolicy (2%), zielonoświątkowcy (1%), bezwyznaniowi i inne (8%).

Główne miasta (liczba ludności w tys.): Sztokholm (704), Göteborg (445), Malmö (243), Uppsala (181), Linköping (130), Norrköping (123), Västeräss (123), Örebro (119).

W końcu 1995 r. liczba ludności wzrosła do 8 839 5 tys. osób. Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne.

 Największą gęstość mają okręgi (liczba osób/km2 ): Sztokholm (290), Malmö (162) i Göteborg (147), a najmniejszą: Jämtland (3), Norrbotten (3) i Västerbotten (5). Najwięcej ludności skupia się w Skanii, na wybrzeżu zachodnim oraz Nizinie Środkowo-szwedzkiej. W siedmiu okręgach północnej Szwecji - 62% powierzchni kraju - mieszka niecałe 20% ludności. Na terenie Szwecji znajduje się 11 miast, których liczba ludności przekroczyła 100 tys. osób i dalszych 14, gdzie jest większa od 70 tys. Największe z nich to metropolitalny Sztokholm, w którym liczba ludności przekroczyła 704 tys., a dla zespołu miejskiego wynosi 1517.

Przeciętne trwanie życia ludzkiego należy w Szwecji do najdłuższych w świecie: dla kobiet 81 lat, dla mężczyzn 75. Kraj ten ma dodatni przyrost naturalny, wynoszący ok. 25% rocznie. Migracje wewnętrzne są tu niewielkie i od lat kierują się ku południowym i zachodnim rejonom kraju.

Liczba zatrudnionych w gospodarce w 1993 wynosiła ok. 4300 tys. osób, co stanowi ok. 51% ogółu ludności kraju. Stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 8%.

Szwecja jest krajem przyjmującym rocznie kilkadziesiąt tys. przybyszów z innych krajów. W 1993 r. obcokrajowcy stanowili niecałe 6% ogółu ludności.

[ Szwecja - strona główna]