Podstawę szkolnictwa stanowi jednolita 9-letnia szkoła, na której opierają się: 3-4 letnie gimnazja ogólnokształcące i zawodowe oraz 2-letnie zasadnicze szkoły zawodowe stopniowo przekształcane w poszczególne kierunki zintegrowanego gimnazjum. W Szwecji jest 9 uniwersytetów - najstarsze w Uppsali (zał. 1477) i Lund (zał. 1666); działają 2 wyższe szkoły politechniczne - w Göteborgu (zał. 1829) i Sztokholmie (zał. 1827) oraz kilka specjalistycznych szkół wyższych. Głównymi instytucjami naukowymi są: Królewska Szwedzka Akademia Nauk (zał. 1739) i Akademia Szwedzka (zał. 1786).

[ Szwecja - strona główna]