Szwecja jest zasobna w wody lądowe - III miejsce w Europie w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

Największymi rzekami są: Klarälven - Götaälv (520 km), Muonioälven-Torneälven (570 km), Dalälven (520 km).

Jeziora zajmują ponad 8.5% powierzchni kraju. Jest ich ok. 100 tys. Największe z nich to: Wener (5 546 km2), Wetter (1 899 km2), Melar (1 140 km2), Hjalmaren (493 km2). Najgłębsze jest Harnavan - 221 m. W Szwecji znajduje się 237 lodowców o łącznej powierzchni 310 km2. Największe ich zgrupowanie występuje w parku narodowym Sarek - ponad 100. Najrozleglejszy lodowiec ma powierzchnię 14.1 km2.

[ Szwecja - strona główna]