Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie      >>> więcej <<<

 

W tym roku w całej Europie 8 lutego obchodzony jest jako Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). To inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Celem akcji jest uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom do czego najczęściej używa się Internetu. Zadaniem akcji jest również promocja odpowiedzialnej postawy dorosłych oraz prawa dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dlaczego akurat 8 lutego? Ponieważ w tym dniu w Warszawie Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK (Naukową i Akademicką Siecią Komputerową) zorganizują konferencję poświęconą bezpieczeństwu dzieci w sieci. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Współorganizatorem DBI w 2005 roku jest Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa.

Obchodom DBI towarzyszą kampanie medialne, festyny, konferencje, seminaria, wystawy i konkursy związane z problematyką bezpieczeństwa w Sieci. W 2005 roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony będzie w ponad 25 krajach.  

Program realizowany będzie w latach 2005-2006 i ma na celu podniesienie świadomości dzieci i dorosłych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach programu kontynuowana będzie kampania „Dziecko w sieci”. We wszystkich miastach wojewódzkich zorganizowane zostaną konferencje na temat bezpieczeństwa w sieci. W całej Polsce realizowana będzie kampania edukacyjna. Organizatorzy prowadzić będą również działania na rzecz współpracy organizacji i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie oraz ich rodzice i nauczyciele zapoznają się z możliwościami i zagrożeniami, jakie niesie Internet. Zdobywają obszerną wiedzę na temat korzyści płynących z użytkowania sieci, jak również starają się poznać metody bezpiecznego „serfowania” w Internecie.

Akcja  „Dzień Bezpiecznego Internetu” w naszej szkole trwać będzie przez cały luty. Przeprowadzone zostały warsztaty dla rodziców na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. Rodzice podpisali umowę zawartą między nimi a szkołą na temat zasad korzystania z zasobów Internetu w szkole. W klasach młodszych został przeprowadzony Dzień Małego Internauty. Uczniowie klas IV, V i VI na godzinach wychowawczych rozmawiali na temat zalet i wad korzystania z Internetu oraz opracowali zasady bezpiecznego korzystania z niego. 10 lutego na apelu Samorządu Uczniowskiego zasady te zostaną  przedstawione całej społeczności uczniowskiej w postaci prezentacji multimedialnej.

 Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji zarówno my jak i nasi rodzice zdobędziemy nową, cenną wiedzę, która ustrzeże nas przed niebezpieczeństwami, a jednocześnie pozwoli nam wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nam Internet – „kopalnia wiedzy” i „miejsce wspaniałej zabawy”.

            Więcej informacji można znaleźć na stronach:

-www.dzieckowsieci.pl

-www.saferinternetday.pl

-www.republikadzieci.republika.pl/dzieckowsieci1a.htm
            -
NIFC H Polska
            -Bezpieczny Przedszkolak
            -Sieciaki.pl
            -Kidprotect.pl

 

Rzecznicy medialni (prasowi) Dnia Bezpiecznego Internetu w SP 21: 
 
Piotr
Borkowski, Szymon Marciniak, Łukasz Rzepecki
uczniowie klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie