UMOWA o używanie INTERNETU

 

Wyrażam zgodę, by moje dziecko korzystało z Internetu w obszarach, które wcześniej były sprawdzone przez nauczyciela lub inne organy zatwierdzone przez szkołę. Oczekuję, iż zawsze będzie odpowiedni nadzór w czasie, gdy moje dziecko korzysta z Internetu.
     Wyjaśniłam(em) mojemu dziecku, iż jeśli napotka na jakiekolwiek materiały na stronach,  które spowodują, iż poczuje się niezręcznie, nieswojo, powinno kliknąć ikonę "Home" (wstecz) i natychmiast poinformować o zdarzeniu nauczyciela. Przestrzegłam(em) swoje dziecko, iż korzystając z Internetu nie powinno nigdy podawać swoich danych osobowych, numeru telefonu, nazwiska czy adresu domowego.

Wyrażam zgodę dla  .......................................................


do używania Internetu w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie.