KALENDARZ SZKOLNY KLAS IV - VI

2004/05

 

 

 

ZDARZENIA - CZYNNOŚCI

 

TERMINY

 

Organizacja roku szkolnego:

 

·        uroczyste rozpoczęcie zajęć szkolnych

1 IX 2004

 

·        zakończenie roku szkolnego

24 VI 2005

 

·        termin poinformowania uczniów
 i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
i nieodpowiednich

Do 13 XII

(?)

 

·        termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych i wpisanie ich do dziennika

do 6 I

(?)

 

·        termin klasyfikacji śródrocznej

13 I (?)

 

·        zakończenie I semestru

14  I 2005 (?)

 

·        termin poinformowania uczniów
 i rodziców o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych
 i nieodpowiednich

do 30 V

(?)

 

·        termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach końcowych  i wpisanie ich do dziennika

do 14 VI

(?)

 

·        termin klasyfikacji końcowej

21 VI (?)

 

·        termin ferii zimowych

17 – 30 I 2005

 

·        zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 XII 2004

 

·        wiosenna przerwa świąteczna

24  – 29 III 2005

 

·        rekolekcje wielkopostne

Pn, wt., środa po  5. niedzieli Wielkiego Postu

 

·        dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

5 IV 2005

2 i 27 V 2005

po odpracowaniu: 12 XI 2004

 

Sprawdziany zewnętrzne:

 

·        sprawdzian w klasie VI

5  IV 2005

godz. 9.00

 

·        sprawdzian dodatkowy w klasie VI

 

 

7 VI

godz. 9.00

 

Sprawdziany wewnątrzszkolne:

 

KL. IV

§         test kompetencji humanistycznych

§         test kompetencji matematyczno-przyrodniczych

 

X 2004

 

KL. V

§         test ponadprzedmiotowy

 

III 2005

 

Kl. VI

·        sprawdzian próbny

 

XII 2004

 

Spotkania z rodzicami:

 

 

·        wywiadówki ogólnoszkolne

·        cykliczne spotkania z wychowawcą
i klasowymi zespołami nauczycielskimi

według harmonogramu

 

Apele ogólnoszkolne:

 

·        Plan pracy SU

IX

 

·        podsumowanie pracy w I semestrze

II

 

·        podsumowanie pracy w II semestrze

VI

 

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

 

·        Dzień Edukacji Narodowej

-         uroczyste spotkanie  uczniów (delegacje klas), pracowników szkoły, emerytów

 

13 X 2004

 

 

·        Święto Szkoły:

-         II Szkolny Przegląd Twórczości Uczniów „Jadwiga 2004”

 

 

 

26 XI

 

 

·        Obchody Święta Niepodległości

10 XI

 

·        Uroczystości bożonarodzeniowe:

                  -    klasowe spotkanie wigilijne

-         jasełka

 

XII

 

 

·        Zabawy karnawałowe

I

 

·        Dyskoteki:

-         „otrzęsiny” dla klas IV

-         Andrzejki

 

IX

XI

 

·        Dzień profilaktyki

X

 

·        Pierwszy Dzień Wiosny:

 

„Spring Day in Europe”. Konkursy

III

 

·        Uroczystości wielkanocne:

-         poranek wielkanocny

 

 

III

 

·        Rocznica uchwalenia Konstytucji 3- go Maja

29  IV 2005

 

·                    Dzień Dziecka

                                  - Dzień Sportu Szkolnego:

 

1 VI

 

·                    Uroczystości wewnątrzklasowe

(Dzień Chłopaka, walentynki, mikołajki, spotkania wigilijne, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca)

według harmonogramu

 

Konkursy:

 

organizowane przez Kuratora Oświaty:

 

·        humanistyczny

Etap szkolny 17 XI

 

·        matematyczny

18 XI

 

·        przyrodniczy

19 XI

 

międzyszkolne:

 

·        Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja z uśmiechem”

III, IV

 

·        „Kangur matematyczny”

III

 

·        konkurs dla uczniów kl. IV „Biegający, śpiewający Pitagoras”

III

 

·        konkurs literacki „Sezon 2005”

IV

 

·        XXXVII Turniej Poezji Dziecięcej

V

 

·        Konkursy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, MDK

II sem (II – VI)

 

szkolne:

 

·        Konkurs „Życie Jana Pawła II”

X

 

·        konkurs grafiki komputerowej „Choinka moich marzeń” dla kl. IV

XII

 

·        turniej sprawnościowo-ortograficzny „Gżegżółki w Europie” dla kl. IV

III

 

·        konkurs mitologiczny dla kl. V

III

 

·        konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii kl. IV-VI

III, IV

 

·        konkurs grafiki komputerowej „Wielkanocna pisanka” dla kl. V

III

 

·        konkurs plastyczny „Mój kolorowy świat”

 

III

 

·        „Nie ma jak w domu” – konkurs w ramach ścieżki edukacyjnej „wychowanie do życia w rodzinie” dla kl. V i VI

IV

 

·        konkurs informatyczny dla kl. VI

V

 

·        konkurs informatyczny dla klas IV, V, VI „Mistrz klawiatury”

V

 

Finały szkolnych rozgrywek sportowych:

 

·        zawody sportowe – lekkoatletyka

·        piłka koszykowa klas VI chłopców

·        piłka koszykowa klas V chłopców

·        mistrzostwa szkoły w jeździe na nartach (wyjazd do Rąblowa)

IX, X, V, VI

XI, XII

I

II

 

Ogólnoszkolne imprezy turystyczne:

 

·        III Szkolny Rajd Rowerowy

·        obóz narciarski

VI

II

 

Kiermasze książek, imprezy czytelnicze:

 

·        „Ania z Zielonego Wzgórza i jej dzieje” - afiszowy konkurs czytelniczy dla kl. IV – VI

·        konkurs dotyczący znajomości lektur dla kl. IV

·        kiermasz książkowy

·        ogólnopolski konkurs „Przygoda z lekturą” dla kl. IV – VI

X/XI

 

V

XII

IX - V

 

Imprezy ekologiczne:

 

·        zbiórka puszek aluminiowych

·        zbiórka funduszy na karmę dla zwierząt ze schroniska

·        wystawa zielników uczniów klas IV „Wspomnienie lata”

·        Dzień Ziemi

cały rok

X, XII

 

XI

 

IV

 

Koncerty i prezentacje artystyczne:

 

·        wystawa angielskich kartek świątecznych
 i walentynkowych

·        prezentacje prac koła plastycznego

XII, II

 

XII, III, V

 

·        występy szkolnego teatru „Echo”
w przeglądach teatralnych i w szkole

III, IV

VI

 

Uczestnictwo w kulturze:

 

·        Młodzieżowa Akademia Filmowa, film, teatr, filharmonia, muzea

doraźnie

 

·        Spotkania z ciekawymi ludźmi:

-         spotkanie z zamojską poetką

 

V 2005 r.

 

Akcje charytatywne:

 

·        „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

XII