1 CZERWCA 2005 r.

(środa)

DZIEŃ DZIECKA

FESTYN W NASUTOWIE

 

Wyjazd do Nasutowa odbędzie się w dwóch turach:

 

I TURA (8:45 – 13.00)

o       8:45 – wyjazd klas: II d, II e, III a, III b, III c, III d

o       9:20 – przyjazd do Nasutowa

o       9:20 – 12:30 – pobyt w Nasutowie

o       13:00 – powrót do Lublina

 

II TURA (10:00 – 14.00)

o    10:00 – wyjazd klas: I a, I b, I c, I d, II a, II b

o    10:30 – przyjazd do Nasutowa

o    10:30 – 13:30 – pobyt w Nasutowie

o    14:00 – przyjazd do Lublina

 

Obiad w szkole: 13:00 – 14:30

 

 

PROGRAM IMPREZY

o           gry i zabawy sportowe

o           wędrówka ścieżką edukacyjną

o           zabawy na zjeżdżalni „DŻUNGLA”

o           posiłek

o           rekreacja i zajęcia integracyjne

 

UWAGA:

o       koszt imprezy – 15 zł

o       wpłaty do 20.05.2005 r. do p. Jolanty Kwiatkowskiej-Łoś (zebrana kwota zostanie przekazana
 na konto Komitetu Rodzicielskiego)

o       zabieramy ze sobą:

-         koce, piłki, skakanki ...

i słoneczną pogodę!!!