Czerwiec 2006

ZDARZENIA, CZYNNOŚCI TERMINY

Dzień dziecka
- festyn szkolny
- IV Szkolny Rajd Rowerowy
- koncert szantowy

1 VI
sprawdzian dodatkowy w klasie VI 6 VI godz.9.00
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 16 VI
zakończenie roku szkolnego dla klas III 28 VI
zakończenie roku szkolnego dla klas VI 29 VI
zakończenie roku szkolnego dla klas I-V 30 VI
podsumowanie pracy w II semestrze - apel ogólnoszkolny VI
wybory do SU VI
międzyszkolny konkurs ortograficzny dla klas III VI
międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt" dla klas III VI
międzyszkolny konkurs matematyczny "As czwartych klas" VI
finały szkolnych rozgrywek sportowych - lekkoatletyka VI