Maj 2006

ZDARZENIA, CZYNNOŚCI TERMINY
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 V
termin poinformowania uczniów klas IV-VI o  przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do dziennika 20 V

termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich

30 V
sprawdzian roczny klas I 30 V - wtorek
wywiadówki ogólnoszkolne dla rodziców uczniów klas IV-VI 30 V
wywiadówki ogólnoszkolne dla rodziców uczniów klas I-III 31 V
sprawdzian roczny klas II (wszystkich edukacji) 31 V
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek Szkolnych V
międzyszkolny konkurs matematyczny "Czar par" V
konkurs kaligraficzny dla klas I V
konkurs dla klas II "Poezja dla mamy" V
konkurs matematyczny dla klas III "Trójkąt" V
Przegląd bajek V
egzamin na kartę rowerową II poł.V
wycieczka klas I do Filii nr 8 MBP V
kiermasz książkowy V