MARZEC 2006 

ZDARZENIA, CZYNNOŚCI TERMINY
test ponadprzedmiotowy dla klas V III
Pierwszy Dzień Wiosny dla klas I-III 21 III
Pierwszy Dzień Wiosny dla klas IV-VI - Spring Day in Europe -Inscenizacja 21 III
wywiadówki dla rodziców uczniów klas IV-VI 28 III
wywiadówki dla rodziców uczniów klas I-III 29 III
"Kangur matematyczny" III
I etap Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego - "Poezja z Uśmiechem" III
konkurs ortograficzny dla klas III III-IV
turniej sprawnościowo- ortograficzny "Gżegżółki w Europie" dla klas IV III
konkurs mitologiczny dla klas V III
Przegląd piosenki angielskiej III
Przegląd piosenki żeglarskiej III