PAŹDZIERNIK 2005

ZDARZENIA, CZYNNOŚCI TERMINY
"Otrzęsiny" dla klas IV 6 X
zebranie Komitetu Rodzicielskiego 6 X
Dzień Edukacji Narodowej; uroczyste spotkanie uczniów, pracowników szkoły i emerytów 13 X

 

Dzień Ojca Świętego Jana Pawła II 16 X (17 X)
wywiadówki ogólnoszkolne dla klas IV-VI 25 X
wywiadówki ogólnoszkolne dla klas I-III 26 X
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31 X
konkurs plastyczny dla klas I X
konkurs literacki dla klas III - kartka z kroniki "Wspomnienie z wakacji" X
konkurs o patronie parafii - bł. biskupie Wł. Goralu X
finały szkolnych rozgrywek sportowych - zawody sportowe lekkoatletyczne X
konkurs na prezentację multimedialną o Lublinie - "Moje ulubione miejsca w Lublinie" X
konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV - "Czy znasz te lektury?" X
konkurs czytelniczy - "Mikołajek to ja i ty" X
spotkanie z poetką Marią Duławską X
wycieczka klas VI do filii nr 8 MBP X