STYCZEŃ 2006

ZDARZENIA, CZYNNOŚCI TERMINY
zabawy karnawałowe dla klas I - III 5 I
zabawy karnawałowe dla klas IV-VI I
termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych i wpisanie ich do dziennika 17 I
termin klasyfikacji semestralnej 24 I
wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-III 25 I
wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV-VI 26 I
konkurs SUPERSZKOŁA I
Mistrzostwa Szkoły w Slalomie Narciarskim w Rąblowie I