WRZESIEŃ 2005

ZDARZENIA, CZYNNOŚCI TERMINY
uroczyste rozpoczęcie zajęć szkolnych 1 IX 2005
wstępna diagnoza ucznia klasy I 9IX
wywiadówki ogólnoszkolne dla klas I-III 14 IX
wywiadówki ogólnoszkolne dla klas IV-VI 13 IX
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka  
apel ogólnoszkolny dotyczący pracy SU  
finały szkolnych rozgrywek sportowych-lekkoatletyka  UKS
wizyta klas II w Filii nr 6 MBP II poł. IX