W związku z przypadającą dnia 2.04.2005 roku 200-setną rocznicą urodzin H.Ch.Andersena biblioteka Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie (Monika Adamczyk, Urszula Mitrus) zaprasza uczniów klas III i IV lubelskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym życia i twórczości baśniopisarza.

Odpowiedzi na poniższe pytania należy przesłać drogą elektroniczną na adres: monikaadamczyksp21@wp.pl    lub  umitrus@wp.pl   do dnia 31 marca 2005 r.

Wśród uczniów, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania dnia 1 kwietnia zostaną rozlosowane 3 nagrody – niespodzianki. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres szkoły.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej zabawy!!!!!!

 Pytania konkursowe

1. Gdzie urodził się H. Ch. Andersen ? Podaj kraj i miasto.
2. Ile lat miał H. Ch. Andersen gdy opuścił rodzinny dom i udał się do Kopenhagi ?
3. Z jakiej baśni pochodzi fragment:

„ Pewnej nocy, gdy leżała w swoim ślicznym łóżeczku przyszła wstrętna ropucha; wskoczyła przez okno bo szyba była stłuczona...”
4. Co było największym marzeniem bałwana – bohatera  jednej z baśni Andersena ?
5. Która z postaci baśniowych wypowiedziała następujące słowa ?
"Żegnaj, jasne słońce !”
6. Które z wymienionych baśni nie są autorstwa Andersena ?
a)      Kot w butach,
b)     Dzikie łabędzie,
c)     Choinka,
d)     Czerwony kapturek,
e)      Dziecię Elfów

7. Kiedy rozgrywa się akcja baśni „Dziewczynka z zapałkami” ?
8. W jakiej baśni występuje cesarz chiński ?
9. W którym roku Andersen został honorowym obywatelem swojego rodzinnego miasta?

10. 
Od którego roku, w rocznicę urodzin Andersena, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci ?

Imię i nazwisko ucznia...................................................................................

Klasa .........................................................................................................

Adres szkoły ...........................................................................................