HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI

KLASY IV - VI

 

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

TERMIN

MIEJSCE

I. Chomicka

język polski

 

Środa

13:50-14:30

s. 29

M. Nowosad

język polski

 

Czwartek

14:45-15:30

s. 29

B. Szczepanik

język polski

 

Piątek

16:30-17:15

s. 24

A. Waśkowicz

język polski

 

Poniedziałek

15 – 15:30

17:10-17:40

pokój naucz. lub s. 29

A. Sęk-Rybołowicz

matematyka

 

Poniedziałek

14:45-15:30

pokój naucz.

I. Stefaniuk

matematyka

 

Środa

13:50-14:35

15:40-16:00

pokój naucz.

D. Spyra

matematyka

czwartek

13:50-14:25

pokój naucz.

 

B. Lesiewicz

 

matematyka

Poniedziałek

15:40-16:25

pokój naucz.

M. Szwedo

język angielski

 

Wtorek

16:35-17:20

pokój naucz.

K. Jankowska

język angielski

 

Wtorek

14:45-15:30

pokój naucz.

M. Szydełko

język angielski

 

Wtorek

15:40-16:25

pokój naucz.

M. Goławska

język angielski

 

Poniedziałek

13:50-14:35

pokój naucz.

E. Perkowska-Gawlik

język angielski

Czwartek

10:45-11:30

pokój naucz.

B. Siejko

historia

 

Wtorek

13:50-14:35

pokój naucz.

M. Jarosz

przyroda

 

wtorek

14:45-15:30

s. 21

J. Sadowska

przyroda

 

Czwartek

17:20-18:15

s.22

J. Kudyba

technika, informatyka

czwartek

15:40-16:25

pokój naucz. lub s. 29

I. Sumorek

technika, informatyka

Poniedziałek

15:30-16:15

pokój naucz.

M. Szerement

plastyka

 

Poniedziałek

16:35-17:20

s. 6

 

T. Misztal

muzyka

 

Wtorek

17:30-18:15

s. 29

J. Hiller

wychowanie fizyczne

Wtorek

11:30-12:30

pokój naucz. wf.

K. Wiśniewski

wychowanie fizyczne

Środa

11:40-12:20

pokój naucz. wf.

J. Rejdych

wychowanie fizyczne

Czwartek

10:45-11:11:30

pokój naucz. wf.

E. Kołodziejczyk

wychowanie fizyczne

środa

17:30-18:15

pokój naucz. wf.

A. Młynarczyk

wychowanie fizyczne

Poniedziałek

14:55-15:40

pokój naucz. wf.

A. Korczyk

wychowanie fizyczne

Czwartek

14:45-15:30

pokój naucz. lub s. 29

M. Jabłońska

religia,

wych. do życia w rodzinie

Środa

14:45-15:30

pokój naucz. lub s. 29

siostra M. Lata

religia

 

wtorek

13:50-14:35

pokój naucz.