Klasy I-III

 

Sprawdziany wewnątrzszkolne w roku szk. 2004/2005:

 

Kl. I

§         wstępna diagnoza ucznia klasy I

§         sprawdzian roczny

 

15 IX – 15 X

30 V

 

M. Koproń, G. Wójcik

(we współpracy z wychowawcami klas I)

M. Dudek, A. Szych

Kl. II

 

§         zintegrowany sprawdzian roczny

     (z wszystkich edukacji)

 

 

V

 

 

 

 

A. Szych, L. Kuryło - Słaby

Kl. III

§         sprawdzian kompetencji ucznia klasy trzeciej

§         test sprawności ruchowej

 

IV

godz. 9.00

V-VI

 

M. Koproń, J. Porębska

 

p. K. Wiśniewski, wychowawcy klas

 

Apele ogólnoszkolne:

·        podsumowanie pracy w I semestrze

·         

II

Opiekunowie SU

·        podsumowanie pracy w II semestrze

 

VI

Opiekunowie SU

 

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

Pierwszy Dzień Wiosny:

-         Kl. I-III

 

 

 

21 III

 

B. Frańczak

D. Nowacka-Pikul

M. Dziuba

Uroczystości wielkanocne:

-         poranek wielkanocny

 

-         kiermasz wielkanocny

 

III

 

M. Jabłońska, p. T. Misztal

 

wych. świetlicy

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

29  IV 2005

…………….

T. Misztal

M. Szerement

Dzień Dziecka - Dzień Sportu Szkolnego:

-         Kl. I – III

 

 

 

 

1 VI

 

G. Wójcik, E. Mrozek,          J.Kwiatkowska-Łoś,               A. Koślak

 

Uroczystości wewnątrzklasowe

(Dzień Chłopaka, walentynki, mikołajki, spotkania wigilijne, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca)

 

 

według harmonogramu

Wychowawcy klas

Klasy I-III

 

Konkursy w roku szkolnym 2004/2005:

międzyszkolne

 

·        „Kangur matematyczny”

III

A. Sęk-Rybołowicz

·        konkurs literacki „Sezon 2005”

IV

U. Mitrus

·        Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „TRÓJKĄT – 2004” dla klas III

       (trzy etapy)

IV

V

VI

p. M. Dudek

·        XXXVII Turniej Poezji Dziecięcej

V

M. Adamczyk

U. Mitrus

·        Konkursy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, MDK

II sem (II – VI)

R. Zawadzka

szkolne

 

·        Konkurs literacki – kartka z kroniki „Wspomnienie z wakacji” dla klas III

X

E. Mrozek

·        Konkurs plastyczny dla klas III  – „Moja szkoła w przyszłości”

XI

B. Frańczak

 

·        Konkurs plastyczny dla klas II

XI

L. Kuryło-Słaby

·        Konkurs kolęd w j. angielskim dla klas II

XII

J. Porębska,

·        Konkurs plastyczny dla klas I

III

M. Dziuba

·        Konkurs Matematyczny „TRÓJKĄT – 2004” dla klas II

 

II

M. Dudek

 

·        Konkurs piosenki angielskiej dla klas II

III

J. Kwiatkowska - Łoś

·        Konkurs ortograficzny dla klas III

(dwa etapy)

III

IV

J. Kwiatkowska-Łoś

M. Dudek

L. Kuryło-Słaby

A. Szych

·        Konkurs kaligraficzny dla klas I

V

M. Koproń, G. Wójcik,

M. Dziuba

·        Konkurs plastyczny o Unii Europejskiej

IV – V

J. Porębska

·        konkurs dla klas II – „Poezja dla mamy”

V

A. Koślak

·        konkurs literacki dla klas III – „Moja ulubiona bajka”

V – VI 

E. Mrozek

Kiermasze książek, imprezy czytelnicze:

·        wizyta kl. II w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej

·        wycieczka kl. VI do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej

·        wycieczka kl. I do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej

·        konkurs czytelniczy dla kl. II

·        kiermasz książkowy

 

IX

 

X

 

III

 

XI

XII, V

M. Adamczyk

 

R. Zawadzka

 

R. Zawadzka

 

M. Adamczyk

U. Mitrus

R. Zawadzka