Podróż do Stanisławowa.

 

IWANO-FRANKOWSK nad Bystrzycą, do 1962 nosił nazwę Stanisław, wcześniej zaś Stanisławów.
Miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie na przedgórzu Karpat; liczące 238 tys. mieszkańców (w 2000 r.); przemysł środków transportu, obuwniczy, włókienniczy, spożywczy; cerkiew drewniana z XVII w., ruiny zamku Potockich (XVII-XIX w.), kolegiata (XVII w.). Założone w 1662 r. w miejscu wsi Zabłotow na obszarze włączonym w XIV w. do Polski; od 1772 w zaborze austriackim; 1919-39 w Polsce (m. wojewódzkie); IX 1939-91 w Ukraińskiej SSR.

 

W dniach 27 i 28 października 2001 r. przebywałem w Stanisławowie/Iwano-Frankiwśku na Ukrainie, reprezentując społeczność naszej szkoły. Zaproszenie Pani Wandy Sergiejewej - Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego skierowane zostało do nas w związku z uroczystymi obchodami 260 rocznicy urodzin wielkiego polskiego poety doby Oświecenia, Franciszka Karpińskiego. Celem obchodów było przypomnienie i przybliżenie społeczeństwu polskiemu i ukraińskiemu dorobku twórczego wybitnego syna Ziemi Pokuckiej. Bogaty program obchodów wypełniły m.in.:

-          Uroczysta Msza Święta w intencji Franciszka Karpińskiego i jego rodziny w Kościele p.w. Chrystusa Króla na Górce,

-          Polsko-Ukraińska sesja naukowa oraz część artystyczna wypełniona utworami autora,

-          Wystawa o życiu i twórczości Karpińskiego,

-          Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika ku czci poety przez kapłanów obrządków Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego oraz Cerkwi Prawosławno-Autokefalicznej w Hołoskowie - miejscu urodzenia poety, oddalonym ok. 40 km od Stanisławowa.

-          Zwiedzanie miasta i jego zabytków.

 

Uroczystości były bardzo podniosłe i bogate w przeżycia duchowe. W mej pamięci na zawsze pozostaną malownicze obrazki z podróży po tej przepięknej ziemi jak i wspomnienia ze spotkań oraz rozmów z zamieszkującymi tam wspaniałymi ludźmi. Duże wrażenie wywarły na  mnie również zabytkowe budowle i obiekty sakralne świadczące o polskim rodowodzie miasta. Chciałbym, aby nawiązane tam kontakty były przez nas kontynuowane.

Fotoreportaż z podróży znajduje się na naszej stronie internetowej: (http://www.21sp.lublin.pl/img/ukraina/index.htm).                                                 (Jerzy Piskor)