,,Zielone Punkty"

Program ,,Zielone Punkty" stworzony został specjalnie dla szkół w Polsce i promowany jest przez firmę Future Green Polska Sp. z o.o., zajmującą się recyklingiem zużytych wkładów od kilku lat. Szkoły, uczestniczące w Programie, będą zbierać zużyte tonery i kartridże do drukarek komputerowych, kolekcjonując ,,zielone punkty", które w następnym etapie wymienione zostaną na sprzęt komputerowy, elektroniczny, biurowy lub sportowy, przydatny w każdej szkole. Klasa, która najbardziej przyczyni się do zwycięstwa w konkursie otrzyma dodatkowa nagrodę-niespodziankę.

Celem Programu jest przede wszystkim odzyskanie zużytych wkładów do drukarek w celu ponownego ich napełnienia i rozprowadzenia rynku jako zregenerowanych oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność proekologiczną.

Administratorami Programu w naszej Szkole jest p. R. Zawadzka, p. B. Lesiewicz

Zapraszamy nauczycieli i uczniów naszej Szkoły do wzięcia udziału w Programie !