BADANIE KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS I – VI

ODBĘDZIE SIĘ 18 WRZEŚNIA (W PONIEDZIAŁEK)

 

9.50 – 10.45

 

Głównym celem badania, którego termin wyznaczono

 na 18 września 2006 r. jest obiektywne określenie poziomu osiągnięć uczniów na tle całej badanej populacji.

Pozyskane informacje umożliwią nauczycielowi dostosowanie działań pedagogicznych

do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

 

Informacje o osiągnięciach uczniów będą przekazane każdemu dziecku indywidualnie z zachowaniem tajności danych

(wszystkie prace będą zakodowane).

Uczniowie powinni mieć świadomość, że badanie kompetencji nie jest egzaminem, lecz sprawdzianem diagnozującym ich wiedzę

i umiejętności w celu zorientowania się co potrafią, a co jeszcze należy utrwalić, wyjaśnić, powtórzyć.

 

 

Badane kompetencje w klasach I-III:

·        czytanie i korzystanie z informacji

·        wykorzystywanie wiedzy w praktyce

 

Badana umiejętność:

·        lokalizowanie informacji

·        analizowanie informacji

·        interpretowanie informacji

·        posługiwanie się wiedzą z zakresu nauki o języku

·        stosowanie terminów, praw, własności i algorytmów matematyczno-przyrodniczych

·        wykonywanie obliczeń na liczbach mianowanych

 

Badane kompetencje w klasach IV-VI:

·        lokalizowanie informacji

·        analizowanie informacji

·        interpretowanie informacji

·        posługiwanie się wiedzą z zakresu nauki o języku

·        posługiwanie się wiedzą swoistą dla przedmiotów humanistycznych

·        stosowanie terminów, praw, własności i algorytmów matematyczno-przyrodniczych

·        posługiwanie się językiem symboli

·        wykonywanie obliczeń na liczbach mianowanych

 

Przy opracowywaniu testów uwzględniono wyniki standaryzacji.

Uczniowie powinni przygotować ołówki miękkie, linijki i gumki.
Podczas pisania uczniowie nie korzystają z kalkulatorów.

 

ZA ORGANIZACJĘ BADANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW

ODPOWIEDZIALNI SĄ KOORDYNATORZY I NAUCZYCIELE PRZEPROWADZAJĄCY SPRAWDZIAN, KTÓRZY TWORZĄ
KOMISJĘ ds. BADANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW


Koordynatorzy ds. badania kompetencji w poszczególnych poziomach nauczania

w klasach I – p. Marta Koproń

w klasach II – p. Jolanta Brzozowska-Porębska

w klasach III – p. Anna Szych

w klasach IV – p. Barbara Szczepanik

w klasach V – p. Danuta Spyra

w klasach VI – p. Aniela Sęk-Rybołowicz

 

Nauczyciele przeprowadzający badanie kompetencji ucznia

 

·        W klasach I-III badanie przeprowadzają wychowawcy klas, którzy sami decydują o czasie przeprowadzania badania w tym dniu i planowanych przerwach w pracy dzieci (dokładna instrukcja objaśnia ile minut należy przeznaczać na rozwiązanie danego zadania).

 

Uczniowie rozpoczynający lekcje rano mogą rozpocząć badanie o godz. 9.50.

 

Uczniowie rozpoczynający lekcje po godz. 10.35 rozpoczynają badanie o godzinie wyznaczonej przez wychowawcę.

 

W związku z tym to wychowawcy klas decydują o godzinie rozpoczęcia
i zakończenia przeprowadzanego badania
oraz dostosowują czas pisania testu
do tempa pracy dzieci.

 

Naszym celem jest diagnoza wiedzy
i umiejętności uczniów, w związku z tym badanie będziemy przeprowadzać
bez zbędnego pośpiechu w atmosferze życzliwości dostosowując czas przeprowadzanego badania do indywidualnych możliwości dzieci.

 

 

·        W klasach IV-VI badanie trwa 45 minut, należy również doliczyć czas na zakodowanie danych identyfikacyjnych ucznia i sprawdzenie ich poprawności przez nauczyciela przeprowadzającego badanie.

 

3 lekcyjna – 9.50 – 10.45 (10 minut przeznaczamy na sprawy organizacyjne)

 

IV a – p. Iwona Chomicka – s. 130

IV b – p. Marianna Szerement – 36

IV c – p. Dorota Bartyś – s. 215

IV d – p. Małgorzata Jarosz – s. 208

IV e – p. Elżbieta Perkowska-Gawlik, p. Małgorzata Szydełko – s. 126

V a – p. Danuta Spyra – s. 213

V b – p. Tomasz Misztal – s. 214

V c – p. Barbara Lesiewicz – s. 131

V d – p. Barbara Szczepanik – s. 210

V e – p. Aniela Sęk-Rybołowicz – s. 209

VI a – p. Aneta Waśkowicz – s. 211

VI b – p. Katarzyna Jankowska -  s. 129

VI c – p. Iwona Sumorek – s. 15

VI d – p. Jadwiga Kudyba, Małgorzata Małecka – s. 132

VI e – p. Barbara Siejko - 212