Zarządzenie nr 11/2000 Dyrektora Szkoły 

z dnia 8 marca 2000 r.


W dniach 18 – 30 marca 2000 r. planujemy obchody Dni Patrona Szkoły.

W dniu 18 marca (sobota – dzień odpracowywany za 23 VI) uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców i rodziców wezmą udział w Jubileuszowej Pielgrzymce Milenijnej do Katedry (dojazd zamówionym autobusem MPK; cena biletu - 2 zł).

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA – godz. 11:30

W godzinach 9:00 – 10:40 na terenie szkoły planowane są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze o tematyce: ,,Królowa Jadwiga – patronką naszej szkoły” wg harmonogramu:

Klasy VIII – godz. 9:00 – 10:40 – zajęcia dydaktyczne w sali lekcyjnej z wychowawcą;

                        – godz. 10:50 – wyjazd do Katedry; (zbiórka na boisku szkolnym)

Klasy VI     – godz. 9:00 – 9:30 – udział uczniów w przedstawieniu pt.: ,,Święta królowa Jadwiga”
                 
– godz. 9:35 – 10:40 – zajęcia dydaktyczne w sali lekcyjnej z wychowawcą;
   
                 – godz. 10:50 – wyjazd do Katedry; (zbiórka na boisku szkolnym)

Klasy III i IV – godz. 9:30 – 10:30 – zajęcia dydaktyczne w sali lekcyjnej z wychowawcą;

Klasy V – godz. 10:40 – wyjazd do Katedry ;(zbiórka przed budynkiem szkolnym)

Klasy I i II – godz. 9:45 – 10:15 – udział uczniów w przedstawieniu pt.: ,,Święta królowa Jadwiga”;

                    – godz. 10:30 – wyjazd do Katedry .(zbiórka przed budynkiem szkolnym)

Klasy I – VI i VIII – godz. 11:15 - Powitanie uczniów, pracowników szkoły i rodziców przez Kustosza Katedry

 – godz. 11:30 - UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA (60 minut)

POWRÓT DO SZKOŁY zamówionym autobusem MPK (PLAC ZAMKOWY)

Prosimy wychowawców o zapoznanie uczniów z planem OBCHODÓW DNI PATRONA SZKOŁY załączonym poniżej:


PLAN OBCHODÓW DNI PATRONA SZKOŁY

18 III – 30 III 2000 r.

18 III (sobota) – Zajęcia dydaktyczne z wychowawcą w klasach(wg harmonogramu zamieszczonego powyżej).

    godz. 11:30 – JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA MILENIJNA UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY DO KATEDRY

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA


20 III – 30 III Konkursy poświęcone patronce szkoły:

 • ,,Święta Jadwiga – Królowa Dobroci”

 • ,,W czym pragnę naśladować królową Jadwigę?” organizator – siostra Emilia;

 • ,,Jak wyobrażam sobie królową Jadwigę?” org. – p. E. Kobzak, p. L. Kuryło – Słaby;

 • organizator – p. B. Siejko, p. J. Zięba, s. Celina;

 • organizator – p. B. Siejko, p. J. Zięba;

  • organizator – p. B. Siejko, p. J. Zięba oraz wychowawcy klas VI

  30 III (czwartek) Podsumowanie wyników konkursów na uroczystym apelu.


  Osoby odpowiedzialne:

  18 III (sobota)

  taniec krakowiaka p. R. Smyk

  UWAGA: Próby generalne do przedstawienia ,,Święta królowa Jadwiga” odbędą się dnia:15 III (środa)- 14:40 – 16:15 i 17III (czwartek)- 10:55 – 12:50

   

  30 III (czwartek)

  Osoby odpowiedzialne: