Jan Paweł II – obrońca godności człowieka


Obchody Dnia Papieskiego

w SP nr 21 w Lublinie

 

16 października 2007 r.

(wtorek)

W ramach obchodów Dnia Papieskiego zapraszamy na uroczysty apel,

który odbędzie się
w patio o godz. 10.45 i 13.50

 

I tura – 10.45

 

klasa I a, I d,

klasa II a, b, c, d

klasa III a, III e

 

klasa IV a, b,

klasa V b, c, d

klasa VI a

 

 

II tura – 12.45

 

klasa I b, I c

klasa III b, c, d

 

klasa IV c, d

klasa V a, e

klasa VI b, c, d, e